Waarom een kalibratie oefening voor leidinggevenden zinvol is. Deel II

Bijgewerkt: feb 16Vorige keer zijn we uitgekomen bij:


U kan best wat tijd besteden aan het verkennen en begrijpen wanneer er verschillende standpunten zijn. Misschien hebt u het mis en zal u er baat bij hebben als iemand u corrigeert en overtuigt. Maar zelfs als u zich niet vergist, zal u er baat bij hebben uw overtuigingen en de onderliggende grondgedachte aan anderen uit te leggen.


Vandaag gaan we een stap verder.


Confidence, het (eigen) geloof in de waarschijnlijkheid dat iets zich zal voordoen, is erg belangrijk in formele en informele besluitvorming.


U hebt wellicht al wel heel wat literatuur zien passeren over de menselijk vooringenomenheden (biases). Zeer waardevol en belangrijk.


Met kalibratie heeft u een tool in handen om hiermee ook daadwerkelijk aan de slag te gaan en ze niet te ondergaan.


Laat me voor de duidelijkheid – en als voorbeeld – een formeel besluitproces bespreken. U kan deze redenering steeds doortrekken naar uw eigen formele en informele processen.


RICE. Dit staat voor Reach, Impact, Confidence en Effort.


De besluitvormingsformule gaat als volgt


  • RICE = (Reach x Impact x Confidence) / Effort


  • Reach is de mate waarin iets in uw organisatie (bijvoorbeeld sales) klanten bereikt.

  • Impact kwantificeert hoe belangrijk een klant het aangebodene vindt of hoe het aangebodene uw omzet impacteert

  • Confidence gaat over het geloof in de waarschijnlijkheid dat reach en impact correct zijn.

  • Effort gaat over de inspanningen die u moet leveren om het aangebodene klaar te krijgen


Reach, Impact en Effort zijn kwantitatief te meten en daardoor (redelijk) eenvoudig.


Gezien er een maalteken tussen alle elementen staat, hebben ze een grote invloed op mekaar. Confidence nog meer dan de anderen. Indien we Confidence uit de formule zouden halen, gaan we ervan uit dat ze op 100% staat.


U weet samen met mij dat het geloof in zijn/haar verkoopwaar voor een verkoper een erg belangrijke succesfactor is. Met andere woorden, deze factor individualiseert de formule en laat ze schommelen tussen verschillende stakeholders (bijvoorbeeld verkopers).


M.a.w. de realiteit dwingt ons om Confidence in een besluitvormingsformule op te nemen.

Er is geen perfecte kristallen bol om beslissingen te nemen. Als dat zo was, zouden we geen besluitvormings- of bij uitbreiding een innovatieproces nodig hebben. We zouden elke keer het juiste bouwen en in de markt zetten.


In wezen plaatsen we weddenschappen bij ‘de markt’. Als we slim, doordacht en correct genoeg inzetten, zien we dat we na verloop van tijd meer winnen dan verliezen.


Eén individuele inzet zegt ons niet veel over ons besluitvormingsproces, laat staan of we überhaupt wel of niet een consistent besluitvormingsproces hebben gevolgd.


Kalibratie, het inzicht om correct om te gaan met de eigen vooringenomenheden helpt in dit geval wel.


Guido Van Nuffelen | www.orchestri.com | guido@orchestri.com

7 keer bekeken0 reacties

© 2025 by Orchestri bv