top of page

De businesscase voor ESG: uw waardecreatie op de lange termijnIn de snelle en competitieve zakenwereld van vandaag de dag verandert Environmental, Social en Governance (ESG) van een simpele trend naar een cruciale strategie voor uw succes.


De vraag is dus niet "waarom ESG?", maar eerder "kunnen we het ons veroorloven om het te negeren?" Uw markt wordt zich ervan bewust dat duurzame praktijken essentieel zijn voor het creëren van lange termijn waarde:


  • Risicomanagement: Bedrijven met sterke ESG-praktijken hebben 2,6 keer meer kans om grote financiële verliezen te vermijden. Door deze risico's te anticiperen en in te perken, kan u kostbare desorganisatie voorkomen en uw stabiliteit behouden.

  • Reputatie en merkloyaliteit: Uit een onderzoek blijkt dat een zeer groot deel van de wereldwijde consumenten bereid is om hun consumptiegewoonten te veranderen om de impact op het milieu te verminderen. Merken die blijk geven van toewijding aan duurzaamheid en ethische praktijken bouwen sterkere banden op met hun publiek, wat loyaliteit en vertrouwen bevordert.

  • Operationele efficiëntie: U kan door te investeren in energie-efficiëntie de operationele kosten met wel 30% verlagen. Duurzame praktijken zoals het verminderen van afval, het besparen van energie en het optimaliseren van het gebruik van hulpbronnen zijn niet alleen goed voor de planeet, maar resulteren ook in aanzienlijke kostenbesparingen op de lange termijn.

  • Talent aantrekken en behouden: Millennials willen bij een bedrijf werken waarvan de waarden overeenkomen met die van henzelf. Als u prioriteit geeft aan ESG bent u aantrekkelijker voor toptalent, wat leidt tot hogere tevredenheid en retentiepercentages van uw werknemers.

  • Aantrekkelijkheid voor investeringen: Bedrijven met een sterke ESG-referentie worden gezien als investeringen met een lager risico met voor u het potentieel van stabiele, lange termijn rendementen.

  • Innovatie en groei: ESG zal innovatie stimuleren, nieuwe markten openen en groei en concurrentievoordeel bevorderen.


De businesscase voor ESG is duidelijk: het gaat om het creëren van een veerkrachtig, vooruitstrevend en innovatief bedrijf dat op de lange termijn kan functioneren.


Door ESG te integreren in uw kernstrategieën, draagt u niet alleen bij aan een betere wereld, maar zorgt u ook voor duurzaam succes.

 

Hierbij aansluitend,

 

Verhongert uw bedrijf op een dieet van laaghangend fruit?

 

Waarom zou uw organisatie in deze turbulente tijden niet overstappen van het gaan voor marginale winsten naar het aanpakken van de schuldenlast die veroorzaakt wordt door uw producten en diensten, en zo strategie prioriteit geven boven (zogenaamde) snelle winst?

 

U kent de term ‘laaghangend fruit’. Het is synoniem geworden met het ‘Quick Wins’ kwadrant in de Impact/Effort-matrix. Het zijn waardevolle ideeën die snel en gemakkelijk te realiseren zijn.

 

‘Marginal Gains’ is zo’n laaghangend fruit. De theorie van ‘kleine winstjes’ trok de aandacht in het boek Atomic Habits uit 2018, waarin James Clear een nieuw idee lanceerde. Prestaties kunnen aanzienlijk verbeterd worden door de implementatie van een groot aantal kleine veranderingen. Hij berekende dat als u een jaar lang elke dag iets met 1% verbetert, u 37 keer beter af bent dan toen u begon.

 

Maar waarom zouden we deze mythe van marginale winsten willen ontkrachten? Omdat dit tot product/service/organisatie schuld leidt.

 

Product/service/organisatie schuld is het gevolg van het consequent volgen van de weg van de minste weerstand bij het nemen van beslissingen. Het gaat om het kiezen voor snelle, onvolmaakte overwinningen terwijl moeilijke beslissingen over lastige zaken worden genegeerd of uitgesteld. Product/service/organisatie schuld creëert verplichtingen die in de loop van de tijd renteschuld opbouwen waar uw organisatie uiteindelijk mee te maken zal krijgen.

 

Als er lang genoeg ‘niets aan de hand is’, wordt deze product/service/organisatie schuld een sluipend gif dat zo diepgaand is dat het moeilijk tot onmogelijk is om die te corrigeren. Met andere woorden, als de product/service/organisatie schuld te groot wordt, kan u ze niet afbetalen. U kan ze alleen nog maar afschrijven.

 

Omwille van de huidige context zal u manieren moeten vinden om meer te doen met hetzelfde of misschien zelfs met minder. Blijven teren op een dieet van laaghangend fruit is een strategie met weinig beloningen, maar ook een die inherent en fundamenteel verspillend is.

 

Het antwoord op dit alles is een strategische business case formuleren die de meest waardevolle problemen in uw organisatie, haar markt en de maatschappij aanpakt, ongeacht de moeilijkheidsgraad.

 

En met het meest waardevolle bedoelen we dat wat de beste Return On Investment (ROI) voor alle stakeholders oplevert.


Guido Van Nuffelen | www.orchestri.com

2 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page