Strategy development

A well-formulated business strategy, powerful product or breakthrough innovation can put an organization on the competitive map, but only sustained strategy execution can assure long-term success (HBR 2008). / Een goed geformuleerde bedrijfsstrategie, een krachtig product of baanbrekende innovatie kan een organisatie op de concurrenciele kaart zetten, maar alleen een duurzame strategie uitvoering kan succes op lange termijn verzekeren (HBR 2008).

Strategy execution

Uw organisatie toont uw strategie aan de buitenwereld in 'real time'. Belangrijk genoeg dus om uw organisatie te onderhouden, te koesteren en de laten groeien. Hiervoor is uw eigen bedrijfscultuur kennen en leren aanpassen cruciaal. / Your organisation shows your strategy to the outside world in 'real time'. Important enough to maintain, nurture and grow it. Knowing your own business culture and learning how to develop this, is crucial.

Implementing a growth process

Strategy development and strategy implementation are one

U kan bij ons terrecht voor

Strategieontwikkeling

Strategie implementatie

Organisatieontwikkeling

Conflictbeheersing – onderhandelen

Executive coaching – mentoring