Strategy execution

A well-formulated business strategy, powerful product or breakthrough innovation can put an organization on the competitive map, but only sustained strategy execution can assure long-term success (HBR 2008). / Een goed geformuleerde bedrijfsstrategie, een krachtig product of baanbrekende innovatie kan een organisatie op de concurrenciele kaart zetten, maar alleen een duurzame strategie uitvoering kan succes op lange termijn verzekeren (HBR 2008).

Organisational development

Uw organisatie toont uw strategie aan de buitenwereld in 'real time'. Belangrijk genoeg dus om uw organisatie te onderhouden, te koesteren en de laten groeien. Hiervoor is uw eigen bedrijfscultuur kennen en leren aanpassen cruciaal. / Your organisation shows your strategy to the outside world in 'real time'. Important enough to maintain, nurture and grow it. Knowing your own business culture and learning how to develop this, is crucial.

Model building

In this age of connectivity and fast paced innovation, systems thinking has the right tools to create future proof (strategic, financial, organisational and operational) models and scenario's to expand your business. / In deze snel veranderende tijd waarbij connectiviteit centraal staat, is systeem denken met haar tools het middel om (strategische, financiële, organisatorische en operationele) modellen en scenario's voor uw groei te creëren.

Implementing a growth process

Strategy en strategie implementatie zijn één