top of page
  • guido718

Strategie: gebruikt u enkel 'The God-Model'?

Bijgewerkt op: 11 apr. 2023
Laat ons even een stapje terugzetten. Nog niet zo lang geleden was het adagium over strategie dat strategie niets anders is dan (goede) implementatie.


Laat ons even aannemen dat deze stelling correct is. Dit betekent dat strategie de implementatie is van ‘iets’ dat goed is voor uw bedrijf. Het omgekeerde zou nogal absurd worden. Een goede implementatie van iets slechts zou hooguit tot niets of – erger – tot een ramp leiden.


De vraag blijft dus openstaan: wat is dat ‘iets’ dat u moet implementeren?

Dat ‘iets’ bevindt zich meestal op een glijdende schaal tussen twee uitersten, waarvan één uiterste erg dominant is: de bedrijfscultuur als strategie. Over het andere uiterste straks meer.


Bij gebrek aan een levende strategie is de bedrijfscultuur de heersende strategie waarbij de cijfers meestal verheven worden tot ‘The God-Model’. Het probleem hierbij is dat die cijfers meestal uit de boekhouding of aanverwante modellen komen. Deze cijfers zijn de neerslag van activiteiten uit het verleden. Vergelijk het met wat u steeds leest als u bankdocumenten ondertekent: “Opbrengsten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst”. Strategie gaat over uw toekomst.


Bij gebrek aan visie neemt de boekhouder het over

Vanuit dit standpunt kan strategie nooit meer dan optimalisatie zijn. Maar de huidige tijden eisen meer van u. Ze zijn volatiel en hebben enkele duidelijk uitdagingen. Denk hierbij aan het klimaat (een toeleverings- en resourcesprobleem), de vergrijzing en migratie (een arbeidsmarktprobleem) en de economische conjunctuur (een innovatieprobleem van het product-, dienst- en businessmodel).


Hoe tackelt u deze uitdagingen? We ontwikkelden de “Experiential Growth Method®”. Experiential betekent veel meer dan louter ervaring. Deze term neemt ervaring mee in het continu aftoetsen van strategische concepten aan het hier en nu, door ze om te zetten in modellen en scenario’s voor de toekomst. Verleden, heden en toekomst komen hier samen om uw strategie vorm te geven.


Bovendien is deze methode uniek, omdat ze de mogelijkheid biedt om alle stakeholdersperspectieven mee op te nemen. Concreet vertaald:

  • Inner focus: inside-out

  • Other focus: breed process perspectief

  • Outer focus: outside-in


Uw strategie heeft een ‘Outer focus’ nodig

Dit is het speelveld van uw businessmodelinnovatie. Wellicht kent u dit al van het Target Operating Model. Dit domein introduceert nieuwe toekomstgerichte producten, diensten en businessmodellen.


Uw strategie heeft een ‘Other focus’ nodig

Dit is het domein van uw relaties, waarde- en toeleveringsketen, bijhorende processen en procedures, om uit te monden in de organisatieontwikkeling en het organogram. Hier is uw uitdaging om deze zaken niet als statisch, maar als dynamisch te zien.


Uw strategie heeft een ‘Inner focus’ nodig

Welkom op het terrein van uw resources (zowel financiële als niet-financiële en zowel tastbare als niet-tastbare) die u de kans geven te groeien en te bloeien. Zijn uw resources nog up-to-date, of worden ze – zoals het zo mooi klinkt in het Engels – ‘obsolete’?


Samengevat:

Een goede strategie brengt uw businessmodel, interne en externe relaties en uw ‘target operating model’ samen in het licht van de economische situatie en de ESG-doelstellingen. Ze zet die om in modellen en scenario’s die door uw organisatie kunnen uitgevoerd worden.Guido Van Nuffelen | www.orchestri.com

7 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page