top of page
 • guido718

De s-curve

Bijgewerkt op: 11 apr. 2023Toen een roedel wolven geherintroduceerd werd in Yellowstone, herstelde het ecosysteem zich. De hertenpopulatie verminderde qua aantal en veranderde hun gedrag. De rivieroevers werden terug bedreigd gebied en werden daarom minder snel begraasd. Hierdoor herstelde de vegetatie, de oevererosie nam af en het water werd helder.


Deze idee staat ook bekend als ‘re-wilding’. Dit betekent niet het herstel van de vroegere staat, maar een herstel van een voldoende diversiteit om het systeem opnieuw op een duurzame manier te laten evolueren.(1)


De s-curve


Ieder van ons kent de s-curve. In deze blog concentreren we ons op de bovenste deel van de s-curve. Het is het eindspel na de steile opgang. Dit is een natuurlijke beweging. De opgang vraagt veel resources, zorgt voor focus, maar hierdoor ook voor vermindering van diversiteit in alle geledingen van uw business.


In sommige gevallen kan dit aftoppen heel lang en heel geleidelijk doorgaan. In andere gevallen is het snel en drastisch merkbaar. Het is in ieder geval ofwel het einde (omega - Ω) of de start van iets nieuws (alfa - α).


Bij dit laatste is de kernvraag: “hoe vertaalt u nieuwe ideeën naar schaalbare business”. Het fascinerende hierbij is dat deze vraag gelijksoortig is of u nu een groot, middelgroot of klein bedrijf runt. Tevens is het zelden zo dat het om één s-curve tegelijk gaat, maar het onderdeel vormt van uw groter business geheel waarbij er één overgang plaatsvindt terwijl bijvoorbeeld een andere afdeling nog in de steile opgang zit.


Als u op de tekening naar het ’verre’ beeld kijkt, lijkt het alsof de overgang gladjes en quasi automatisch gebeurt. Wanneer we meer inzoomen zien we dat dit niet het geval is. De strategische actie begint ergens midden in de steile opgang. Wie ermee wacht komt te laat.


Het probleem is dat velen deze timing moeilijk vinden. Belangrijk hierbij is de generalistische versus specialistische kijk op de zaken.


Als u generalist bent, moet u zich comfortabel kunnen voelen bij het feit dat specialisten dieper kijken, maar tegelijk weten dat u het bredere landschap kan zien. Over het algemeen geldt dat hoe beter u weet hoe u kennis kunt verwerven (en dus hoe meer u weet), hoe comfortabeler u bent over onzekerheid (maar hoe ongemakkelijker mensen om u heen zich voelen)!


Het alfa punt (α)


De start van het strategisch traject gaat vooraf aan het alfa-punt (α) en is een uiting van goed ondernemerschap.


De eigenschappen van het alfa punt (α):

 • Nieuw idee, maar reeds diepgaande expertise (vanuit het strategisch traject)

 • Taal is nog steeds in ontwikkeling

 • Weinigen 'snappen' het echt

 • Deskundige leiding is noodzakelijk, wetende dat het oude zal verdwijnen, maar het nieuwe kansen biedt

 • Verkoop vereist diepgaande kennis om zich aan te passen aan de context van de klant


Het omega-punt (Ω)


Het omega punt verenigd twee emoties:

 • Ten eerste de ontgoocheling of het verdriet omtrent het definitieve einde van het oude

 • Ten tweede de opwinding van het nieuwe dat opgang maakt


De eigenschappen bij het positieve omega-punt (Ω)

 • De sleutelelementen zijn gecodificeerd en stabiel in de praktijk

 • Meer medewerkers kunnen al handelen, maar de algemene visie bevindt zich nog in een eerste fase


Het overgangsgebied


Tussen alfa (α) en omega (Ω) bevindt zich geen rechte lijn maar een veld. Het is het complexe gebied waar oud en nieuw samenkomen, waar ontwikkeld en afscheid genomen moet worden.


Het veld wordt omgeven door twee krommen: het einde van de vorige cyclus en het begin van de nieuwe cyclus. Vanuit complexiteit weten we dat het quasi onmogelijk is om tegelijkertijd de plaats en de richting van een punt de kennen.


Goede generalistische leiders kunnen de richting van het psi-punt (Ψ) op de oude kromme en de richting van het bèta-punt (β) op de nieuwe kromme goed inschatten en meten om zo te weten waar het omega punt ligt en de nieuwe opgang werkelijk start.


Binnen dit gebied kan veel gebeuren:

 • Blijven hangen in de comfortzone. De wens om te vereenvoudigen kan, vaak vanuit de beste motieven, toch resulteren in het simplistisch denken dat 'van haviken duiven gemaakt kunnen worden'

 • Nieuwe wijn in oude zakken doen om het nieuwe vertrouwd te maken. Nieuw aan oud toevoegen en met de nieuwe mix verdergaan is iets heel anders en net hier het punt

 • U kan er zo nog wel enkele verzinnen …

Maar ook

 • (Visie) ontwikkeling

 • Opleiding

 • Leren(de organisatie)

 • Marktverovering

 • U kan er nog wel enkele verzinnen ...


De nieuwe start


In een systeem met drie niveaus waarbij roofdieren, prooien en planten betrokken zijn, kunnen roofdieren indirect plantengemeenschappen beïnvloeden door het gedrag en de dichtheid van prooien te beïnvloeden, waardoor planten gevrijwaard worden van overbegrazing.


Tijdens de wolf vrije periode zorgde de ineenstorting van dit systeem ervoor dat herten een aanzienlijke impact hadden op de habitat van dieren in het wild, de bodem en de planten.


Deze studie bewijst dat de top-down herintroductie van het systeem de bottom-up krachten steeds overtuigender versterkt. Predatie en predatierisico lijken krachtige ecologische krachten te vertegenwoordigen die de interacties van talloze dieren en planten kunnen beïnvloeden, evenals de structuur en functie van het ecosysteem. (2)


Het zou erop kunnen gaan lijken dat we pleiten voor een machtsspel, maar dat is helemaal niet zo. Net in de natuur, die soms zo vreedzaam aandoet, is macht en kracht een belangrijk element. Wij mensen bezitten cultuur en kunnen dit heel anders aanpakken.


Maar 'een menselijk systeem', blijft een systeem en is in vorm en gedragingen gelijksoortig.


Een nieuw business ecosysteem ontstaat niet als er geen voorafgaand strategisch traject is dat de alfa (α) – psy (Ψ) – omega (Ω) curve kan beïnvloeden met een alfa (α) – bèta (β) – omega (Ω) pad.

Referenties

(1) + (2) William J. Ripple - Trophic cascades in Yellowstone: The first 15 years after wolf reintroduction - Biological Conservation - 2011


Diepgravend inzicht over dit onderwerp vindt u bij Dave Snowden - Flexuous curves


Guido Van Nuffelen | www.orchestri.com

27 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page