top of page
 • guido718

Actie in crisistijden

Bijgewerkt op: 11 apr. 2023Onze maatschappij en economie is onmiskenbaar in crisismodus:


 • Energie (de elektriciteit- en gasprijzen swingen de pan uit)

 • Arbeidsmarkt (we vinden geen personeel)

 • ESG (de klimaateisen komt er bovenop)


We hebben nood aan een aantal nieuwe methodes die deze situatie aankunnen, die effectieve actie mogelijk maken en ook een anticiperende zekerheid creëren voor alle actoren in de waardenketen. Ik probeer hier de theorie van apart werken aan mensen / processen / technologieën te doorbreken ten gunste van een praktijk die meer evenwicht brengt door de drie te verbinden.


Complexiteit doorgronden


We ervaren de realiteit. Elke interpretatie van wie dan ook is een model van de werkelijkheid. Het is niet de werkelijkheid zelve en is daarom onderhevig aan (interpretatie) fouten. Het goede nieuws is dat de fout van samengebracht modellen, kleiner is dan de gemiddelde fout van de modellen afzonderlijk. De oplossing schuilt dan ook in de samenwerking van de actoren & stakeholders die u rondom u verzamelt.


Een bijkomend element is dat een storm nooit plots een kalme zee wordt. Er zit altijd een fase van zwaar weer tussen. Complexe situaties gaan nooit zomaar over in heldere, eenvoudige situaties. De overgang is altijd lastig.


Maar dit impliceert dat er weldegelijk verbanden en relaties zijn. Dat er wel wegen van complexe naar heldere situaties bestaan. Ze zijn echter gecompliceerd.


 • Helder is helder en vergt weinig uitleg.

 • Complexe situaties zijn die waarbij oorzaak en gevolg zo verweven zijn dat voorspelbaarheid onmogelijk wordt.

 • Gecompliceerde situaties zijn niet makkelijk, maar er is een mogelijkheid om ze voorspelbaar te maken. Modellering is hierbij een goede methode. We kennen dit allemaal van het Covid traject dat bij het begin een complexe (onvoorspelbare) situatie was, maar waar met modellering binnen het jaar een gecompliceerde (voorspelbare) situatie uit tevoorschijn kwam die beleid mogelijk maakte.


Werken met complexiteit


Hieronder vindt u een contra-intuïtief pad dat u kan bewandelen om uit het doolhof van een complexe situatie te geraken:


 • Breng de restricties, beperkingen en limieten waarmee u nu te kampen hebt in kaart. Doe dit in een gezamenlijke workshop met alle betrokkenen in uw organisatie.

 • Lijst vervolgens de mate van ONmogelijkheid (energie, tijd enz.) op die nodig is om ze te veranderen. Doe dit vanuit uw perspectief, maar ook vanuit de andere betrokken stakeholders (bv. leveranciers, klanten, …)

 • Bepaal welke van de gevonden beperkingen als “constructor - bouwelement” kunnen gaan fungeren (“in die beschränkung zeigt sich den meister”) en dus ook positief aangewend kunnen worden.

 • Identificeer alle coherente hypothesen over wat een gunstige verandering vanuit de “constructor” kan opleveren.

 • Stel een strategische intentie op (dit is niet hetzelfde als doelen stellen, maar wel richting geven) en breng die over op alle niveaus van uw organisatie.

 • Creëer parallel menselijke sensornetwerken enerzijds en data-analyse anderzijds om snelle feedbacklussen te creëren. M.a.w. hou de vinger stevig aan de pols en stuur constant klein en snel bij.


Lees op de blogpagina nog eens volgende:

 • Maak kennis met het Milky-Way model

 • (Her)Ontwerp het model van uw organisatie


Guido Van Nuffelen | www.orchestri.com


15 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page