top of page
  • guido718

Uw onderneming en haar volgende innovatie S-curveIn onze vorige blog zoomden we in op het thema ‘base-rate’. In deze passen we dit principe toe op de grootste uitdaging van deze tijd: innovatie.


De coronacrisis lijkt stilaan onder controle: besmettingscijfers dalen, de vaccinatiecampagne draait op volle toeren en de economie lijkt voorzichtig te hernemen. Eindelijk zien we licht aan het eind van de tunnel.


Maar wat met het klimaat of de wereldhandel? Amazon genereert 44 miljard euro omzet in Europa zonder één cent belastingen te betalen. Ondertussen houden we onze adem in, want Bill en Melinda hebben de scheidingspapieren ondertekend. Welke impact zal de duurste scheiding van de eeuw hebben op de financiering van nieuw onderzoek naar coronavarianten? En de federale regering in ons land wil werk maken van een activiteitsgraad van 80%. Hoe gaan we dit realiseren, beseffend dat de uitstroom van babyboomers begonnen is en dit de arbeidsmarkt verder onder druk zet?


Dit zijn interessante vragen. Maar oplossingen zijn er ook. Ze vallen onder de noemer innovatie.


Laat ons starten met gezondheidszorg (in dit specifieke voorbeeld de pandemie): slagen we erin om ‘de wereld’ te vaccineren, of laten we deze base-rate maar betijen en ‘varianten’ produceren? Dit is trouwens dé innovatiemethode bij uitstek van de natuur (sic)…


Belastingen: slagen we erin om belastingen te heffen op het grootste deel van de wereldomzet (dat zich aan belastingen kan onttrekken), of houden we het bij een upgrade van de belastingregels die al bestaan?


Klimaat: dit is, als u naar de oplossingszijde kijkt, vooral een energietechnisch probleem. Op elk moment van de dag straalt de zon immers voldoende energie naar de aarde om ons meerdere dagen van energie te voorzien. Maar jammer genoeg zijn we er nog niet in geslaagd om de trucs van de natuur (het opslaan, omzetten en loslaten van energie) te evenaren. En dus gingen we voor de makkelijke oplossing, namelijk het (op)gebruiken van fossiele energieopslag. Het nonchalant omspringen met deze aanpak (loslaten van energie iplv omzetten) zorgt echter voor de nodige minpunten. Het gevolg: vandaag moeten we een intensieve innovatiespurt trekken.


Over naar inclusie op de arbeidsmarkt. Dit begrip wordt dikwijls verward met diversiteit. In uw bedrijf hebt u diverse mensen met diverse denkstijlen en capaciteiten nodig om innovatief aan de slag te gaan. Maar dat is niet persé inclusief (lees: de verbinding van uw organisatie met de arbeidsmarkt). Daarom is inclusie niet ‘één-voudig’. Het is ‘double-loop learning’ voor uw organisatie: innovatief zijn met betrekking tot wie uw innovatie drijft.


In een wereldeconomie, waarin we als land met een open economie betrokken partij zijn, beschouw ik innovatie als dat wat de base-rate van de ‘wereld’ verandert (hoe miniem ook), in de niche waarop de innovatie van toepassing is. Alle veranderingen bovenop de base-rate zijn een incrementele verbetering, hoe uitgebreid ook. Enkele voorbeelden:


  • Innovatie doet meer mensen fietsen. Incrementele verbetering maakt fietsen aangenamer.

  • Innovatie heeft betrekking op hoe u uw organisatie aanpast aan de veranderende wereld en ze meer inclusief maakt. Incrementele verbetering is werken aan ergonomie (wat uiteraard ook belangrijk is).


Innovatie kan dus toegepast worden in elk aspect van uw bedrijf: producten en diensten, sales, processen, organisatie,…


Het model van de Amerikaanse econoom Robert Solow (die in 1987 de Nobelprijs voor Economie ontving) toont aan dat de gekende S-curve het gevolg is van innovatie in een bedrijf:De fundamentele vraag die u zich als bedrijfsleider of manager moet stellen is: welke competenties hebben we in huis en welke competenties zijn noodzakelijk om van innoveren een kerncompetentie te maken?


In het verlengde van deze vraag kunt u de volgende vragen als hulpmiddel gebruiken om innovatie te bereiken:


  • Is het voor uw medewerkers helder hoe het innovatieproces binnen de eigen organisatie georganiseerd en gemanaged wordt?

  • In welke mate krijgen uw medewerkers de kansen en de ruimte om met nieuwe uitdagingen te mogen experimenteren?

  • In welke mate zijn uw medewerkers en teams cross-functioneel/cross-hiërarchisch in staat om samen te werken?

  • In welke mate is diversiteit een factor in de samenstelling van innovatieteams?


De huidige digitaliseringsgolf biedt ondernemingen uitstekende opportuniteiten voor innovatie. Zorg ervoor dat u ze niet mist en enkel voor verbetering gaat. U zou uw volgende S-curve kunnen missen.


Guido Van Nuffelen | guido@orchestri.com

24 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page