Business dynamics

Strategie vanuit verbonden denken

Business dynamics en meer algemeen, systeemdenken, helpt u de weg te vinden van lineair (A zorgt voor B zorgt voor C ... ) naar verbonden denken (A zorgt voor B zorgt voor C maar ook voor A ...).

In wezen is alles afhankelijk van iets anders om te overleven. Mensen hebben voedsel, lucht en water nodig om ons lichaam in stand te houden. Bomen hebben kooldioxide en zonlicht nodig om te gedijen. Alles heeft iets anders nodig om te overleven.

Zelfs levenloze objecten zijn afhankelijk van andere dingen: een stoel heeft een boom nodig om het hout te leveren waaruit hij gemaakt is en een laptop heeft stroom nodig om zinvol te zijn. Dus we kunnen zeggen 'alles is met elkaar verbonden'. Dit wetende, kunnen we de manier waarop we de wereld zien en onze strategie hierin ontwikkelen, verschuiven van een lineair, gestructureerd 'mechanisch wereldbeeld', tot een dynamische, onderling verbonden, reeks relaties met feedbacklussen.

Causaliteit en synthese

Business dynamics identificeert de elementen van het systeem waarbinnen uw organisatie functioneert en brengt ze in kaart. Dit laat u toe om diepgaand begrip te ontwikkelen hoe ze met elkaar in verbinding staan, hoe ze onderling communiceren, zich gedragen, en tot resultaten leiden. Twee basisbegrippen zijn hierbij belangrijk:

Causaliteit gaat over het kunnen ontcijferen hoe zaken zoals bijvoorbeeld sales en productie elkaar beïnvloeden in het systeem dat uw bedrijf is. Inzicht in deze causaliteit leidt tot een dieper perspectief op de werking van deze onderdelen én het geheel. Vanaf hier kunnen deze unieke inzichten gebruikt worden om interventies en beleidsbeslissingen te ontwikkelen waarmee effectieve verbeteringen in gang worden gezet.

Synthese gaat er om het geheel en haar delen tegelijkertijd te begrijpen. De dynamiek van uw bedrijf ontstaat immers uit de relaties in uw organisatie én de verbindingen met de buitenwereld.