Personality Insights

Working with Personality Insights

Vergroot de mogelijkheden van uw organisatie

Met deze technologie wordt het gemakkelijker om een hele afdeling, zelfs de hele organisatie snel en efficient in kaart te brengen. Voor elke medewerker wordt een Big 5 rapport opgesteld. Dit wordt gemapt met het in voege zijnde organogram. Doel is om te kijken waar en waarom teams goed of minder goed functioneren en waar er opportuniteiten zijn om uw medewerkers en uw processen werkelijk met elkaar te verbinden

Augment the capabilities of your organisation

This technology makes it easier to map a whole department, even  your entire organization quickly and efficiently. A Big 5 report is presented for each employee. This can be mapped with the existing organogram. The purpose is to look where and why teams work well or less well and where there are opportunities to truly connect employees and processes.

Info: 032 475 34 37 11