top of page
 • guido718

Wat is zakelijke strategie?

Bijgewerkt op: 11 apr. 2023

In de vorige blog schreef ik dat de wereld alsmaar diverser wordt omwille van het entropie principe. Hoe kan het dan dat u binnen deze wanorde (uw context) bestaat, dat uw bedrijf bestaat en succes kan hebben?


My grandson Luke was born. I got to observe the first few months of his life. I saw how he studied his own hands, wide-eyed, and began to realize that he controlled them.

I saw the joy with which he learned to reach out and grasp objects in the external world. I watched him experiment with objects, dropping them and searching for them, and repeating himself … as if not quite certain of the result but laughing in joy when he found them.

Luke was constructing a model of the world. He approached it with insatiable curiosity and few preconceptions. By interacting with the world. he learned things that nearly all adults would take for granted. Such as that the world divides into self and not-self, that thoughts can control movements of self but not of not-self. (1)


Ik leid u doorheen de stappen.


Individu

Schrödinger(2) merkte op dat levende systemen uniek zijn omdat ze de tweede wet van de thermodynamica (entropie) lijken te weerstaan. Ze blijven bestaan als begrensde, zelforganiserende systemen.


Alle biologische systemen vertonen deze specifieke vorm van zelforganisatie. Dit stelt hen in staat actief hun integriteit en eigenheid te behouden, weliswaar binnen welomschreven grenzen.


De hoofdlijnen zijn eenvoudigweg de volgende:


 1. Het zijn begrensde systemen: er is altijd een duidelijke ‘inner’ en er bestaat steeds een ‘outer’.

 2. Binnen het systeem bestaan ‘attractoren’ die het systeem bij mekaar houden door samen een ‘model van de wereld’ te vormen en waaraan elk extern fenomeen wordt ‘afgetoetst’.

 3. De relatie van het systeem met zijn buitenwereld volgt steeds volgend pad: eerst van binnen naar buiten, dan pas omgekeerd.


U bent uniek. U hebt uw eigen opvattingen. Net als de baby hierboven – maar u hebt veel meer ervaring en een volwaardig model van de wereld – creëert u continu kleine experimenten. Hiermee toetst u wat uw opvattingen (attractors) u vertellen, overeenkomt met de externe werkelijkheid.


Organisaties

De volgende vraag die we ons stellen is: hoe zit het met mijn bedrijf?

Onderzoek heeft het volgende uitgewezen:


The knowledge individuals collectively have of a group, as members of that group, can perhaps be understood as that group's knowledge of itself. Nothing prohibits a group from forming moral intentions, judgements, or goals and committing to them and expressing them adequately to other groups or individuals. (3)


Met andere woorden systemen die bestaan uit levende systemen, vormen samen een levend systeem (van een hogere orde), dat in uw geval uw bedrijf is.


Wat is binnen uw organisatie of bedrijf de belangrijkste ‘attractor’ die uw systeem bij mekaar houdt?

Uw bedrijfscultuur. U kent de uitspraak “Culture eats strategy for breakfast”. De manier waarop u georganiseerd bent, de manier waarop u uw verkoop organiseert, de manier waarop u uw productie vorm geeft, … zijn de kern van uw cultuur en de manier om uw organisatie integer, coherent en bij mekaar te houden.


Bedenk anderzijds dat bedrijven soms toch uiteenvallen. Steeds weer gaat het over de visie van belangrijks spelers in de organisatie die ‘uit mekaar groeien’ (entropie). Wanneer de entropiekracht de kracht van de attractors overklast … .

Om dit tegen te gaan komt strategie om de hoek kijken.


Strategie

We zijn aangekomen bij het derde aspect van levende systemen. We kunnen dit – voor uw bedrijf – als strategisch pad omschrijven:


 • Visie (inside)

  • het model van de wereld waaraan u de relatie van uw bedrijf met de rest van de wereld (uw markt) toetst.

   • Wat hebben we de markt te bieden?

 • Strategie (inside-out)

  • het pad waarop u de wereld (uw markt) tegemoet gaat

   • Hoe gaan we dit realiseren?

 • Tactieken (outside)

  • de acties die u onderneemt en die steeds kleine experimenten zijn waarmee u uw visie en strategie werkelijkheid laat worden.

   • Welke resources hebben we en wie/wat zetten we in?

 • Missie (outside-in)

  • het aftoetsen van de werkelijkheid aan uw visie.

   • Wat brengt het ons op?


Uw organisatie ‘levendig’ houden

Strategie (als koepelbegrip visie-strategie-tactieken-missie) is het equivalent voor uw bedrijf van wat 'het model van de wereld' is voor elk individu. Het is dit dat zorgt voor coherentie, integriteit en continuïteit.


Helaas zien we te dikwijls een niet up-to-date model van de wereld (omtrent de markt en stakeholders van uw bedrijf) waardoor ‘de attactors’ die de coherentie van uw bedrijf moeten waarborgen, achterhaald zijn.


De basiscultuur neemt het dan automatisch over met als doel overleven. Indien de entropie van de buitenwereld de interne entropie (zie vorige blog) te groot maakt, kan ook de eigen cultuur dit niet meer goedmaken.


Een continue aandacht voor strategie, het ‘klein, maar continu’ aanpassen van ‘het interne model van de markt en stakeholders omtrent die markt en stakeholders' houdt uw organisatie levendig.

Strategische aandachtpunten

Op dit moment komen er enkel zeer belangrijke issues op ieders pad samen:


 • (E) De energie crisis en de overgang naar een carbon-vrije wereld

 • (S) De arbeidsmarkt

 • (G) De geopolitieke situatie


Willen of niet, ze hebben invloed op uw bedrijf en hoe uw bedrijf zal floreren.


We pleiten niet voor grote change-projecten, maar eerder voor een continue aandacht voor uw bedrijfsstrategie. Deze aandacht is het equivalent van de kleine experimenten die u en ik als persoon elk moment uitvoeren om te kijken of ons ‘model van de wereld’ nog volstaat om te overleven in de wereld.


Babies are like little scientists. Making experiments and drawing conclusions. Babies construct a world-model that accounts for what they experience within the bounds of their perception and environment.

In our rush to make sense of things, as infants, we learn to misunderstand the world and ourselves. There’s a lot to unlearn, as well as a lot to learn, on the voyage to deep understanding. (1)


Referenties

(1) Frank Wilczek is a theoretical physicist, author, and intellectual adventurer. He has received many prizes for his work, including a Nobel Prize in Physics.

(2) Schrödinger is de natuurkundige die u allemaal kent van de kat waarvan men niet weet of ze al dan niet dood of levend is.

(3) O. Hirvonen – Groups as persons


Guido Van Nuffelen | www.orchestri.com

21 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page