Waarom een kalibratie oefening voor leidinggevenden zinvol is. De resultaten. Deel III


In de vorige twee blogs beschreven we wat beslissingskalibratie is en waarom de oefening zinvol is. Ditmaal laten we zien wat de resultaten zijn.


Als start presenteren we een basissituatie waarin er geen betere dan geluk beslissing genomen en een expert oplossing (80% resultaat) aangeboden wordt.

De tweede situatie is er een waar we een betere expert met een 10% betere oplossing aanbieden.

Dit geeft direct een beter resultaat (+5%) als in de 'standaard' situatie. Echter ...

De verbetering van de eigen beslissingen, in dezelfde mate als die van de expert in de vorige situatie, geven het beste resultaat.


De verbetering van de oplossing met 10% zorgt voor een verbetering van 11 % in het resultaat. De verbeterde beslissing met 10% echter, geeft hier een verbetering van het resultaat met om en bij 17%. Of anders gezegd, de JUISTE DINGEN bij de bron doen, is veel efficiënter dan de dingen achteraf porberen juist te doen.


Guido Van Nuffelen | www.orchestri.com | guido@orchestri.com


9 keer bekeken0 reacties

© 2025 by Orchestri bv