top of page
  • guido718

Vertrouwen binnen uw organisatie anno 2021

Bijgewerkt op: 9 mrt. 2021Laat me even met een citaat starten.


… Het creëren van vertrouwen tussen publieke en private stakeholders is de bewezen sleutel om digitalisering in de havens te versnellen. Vertrouwen bouw je op door veiligheid prioriteit te geven. …
Geert De Wilde – CEO - NxtPort

In dit citaat kunnen we zonder verpinken ‘publieke en private’ vervangen door ‘organisatie en medewerkers’ of ‘bedrijven en klanten’ of … u begrijpt wat ik bedoel.


In dit specifieke citaat vormt ‘digitalisering’ de sleutel om met resources voldoende waarde te creëren voor stakeholders. Ik nodig u hierbij uit om die resources, die er op dit moment voor u toe doen, voor de geest te halen.


Dit brengt ons naadloos bij het concept ‘vertrouwen’, wat in het citaat een link krijgt met het concept ‘veiligheid’. Sinds het economisch herstel na de bankencrisis (2008/2009) en de huidige zware impact van de coronacrisis is veiligheid een ruim begrip geworden in onze samenleving, gekoppeld aan verlies.


Mensen zijn loss-averse. Iets verliezen weegt zwaarder door dan behoud of zelfs onderliggende winst. Op de beurs worden bedrijven afgestraft die operationeel winst maken, maar procentueel onder de verwachting blijven.


Wat hebben we in deze tijd te verliezen?


  • ‘Participeren aan’ leven. Het Covid-19-virus is levensbedreigend, al is dit niet voor iedereen in dezelfde mate zo. Maar helaas weten we dit niet vooraf. Mensen ervaren leven als ‘lange termijn’, waarbij het verlies ervan aan deze lange termijn gekoppeld wordt.

  • Vrijheid en autonomie. Na maanden van ‘ervaren vrijheidsberoving’ ontstaan er rellen over een avondklok en trekken misnoegde burgers naar de Raad van State om het democratisch gehalte ervan in vraag te stellen. Toch ziet het er niet naar uit dat deze beperkende maatregel eeuwig zullen duren. Men vecht tegen de inperking van de eigen autonomie op korte termijn.


Vertrouwen bestaat uit Autonomie, Betrokkenheid en Competentie. Wanneer de korte termijn autonomie onder druk komt te staan, vervaagt betrokkenheid. Zoals we nu zien richting zorg, overheid, maatschappij, ….


Tegenover vertrouwen staat verantwoordelijkheid. Participatie, Coherentie en Relevantie. Begrippen die enkel kunnen gedijen in een lange termijn perspectief.


De twintigste eeuw was de eeuw van de expertiseopbouw. Iedereen is stilaan expert. Ik heb respect voor de expertise van m’n poetsvrouw. Ik zou het niet kunnen, de verschillende producten en materialen in drie verschillende kleuren gebruiken.


De 21ste eeuw wordt de eeuw van het klimaat, de menselijke maatschappij, de biologie, de verbinding tussen mens en digitale machine, de verbinding tussen mensen.


Deze eeuw wordt ook de eeuw van vertrouwen tussen maatschappij en overheid, tussen overheden onderling, tussen overheid en mondiale spelers – zoals havens of de Big Tech-bedrijven –, tussen infrastructuren en de bedrijven, tussen bedrijven en hun organisatie, tussen organisaties en hun medewerkers, tussen medewerkers onderling, enzovoort...


Het succes van deze eeuw zal bepaald worden door het feit of we het korte termijn denken achter ons kunnen laten en samen het lange termijn perspectief kunnen en willen zien.


Aan het loss averse zijn kunnen we weinig veranderen. Maar we kunnen wel iets doen aan het perspectief van waaruit we handelen.


'Ik op korte termijn' versus 'wij op lange termijn'.


Hoe loopt dit in uw organisatie?

15 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page