Vertrouwen binnen uw organisatie anno 2021Laat me even met een citaat starten.


… Het creëren van vertrouwen tussen publieke en private stakeholders is de bewezen sleutel om digitalisering in de havens te versnellen. Vertrouwen bouw je op door veiligheid prioriteit te geven. …
Geert De Wilde – CEO - NxtPort

In dit citaat kunnen we zonder verpinken ‘publieke en private’ vervangen door ‘organisatie en medewerkers’ of ‘bedrijven en klanten’ of … u begrijpt wat ik bedoel. ‘Digitalisering’ is in deze de manier om met resources waarde te creëren voor stakeholders. Aan u om die resources, die er nu voor u toe doen, voor de geest te halen.


Dit brengt ons bij het concept vertrouwen wat hier verbonden wordt met het concept veiligheid. Na het economische herstel van de bankencrisis en de opdoffer van de coronacrisis is veiligheid een ruim begrip geworden in onze samenleving, gekoppeld aan verlies.


Mensen zijn loss-averse. Iets verliezen weegt zwaarder door dan behoud of zelfs onderliggende winst. Op de beurs worden bedrijven afgestraft die operationeel winst maken, maar procentueel onder de verwachting blijven.


Wat hebben we in deze tijd te verliezen?


  • ‘Participeren aan’ leven. Covid is levensbedreigend. Al is dit niet voor iedereen in dezelfde mate zo. Maar we weten dit helaas wel niet vooraf. Leven wordt als ‘lange termijn’ ervaren. Het verlies ervan is aan deze lange termijn gekoppeld.

  • Vrijheid, autonomie. Na maanden van ‘ervaren vrijheidsberoving’ ontstaan er rellen over een avondklok en gaat men naar de raad van state om het democratisch gehalte ervan in vraag te stellen. Toch ziet het er niet naar uit dat de maatregelen eeuwig zullen duren. Men vecht tegen de inperking van eigen autonomie op korte termijn.

Vertrouwen bestaat uit Autonomie, Betrokkenheid en Competentie. Wanneer de korte termijn autonomie onder druk komt te staan, vervaagt betrokkenheid. Zoals we nu zien richting zorg, overheid, maatschappij, ….


Tegenover vertrouwen staat verantwoordelijkheid. Participatie, Coherentie en Relevantie. Begrippen die enkel kunnen gedijen in een lange termijn perspectief.


De twintigste eeuw is de eeuw van de expertiseopbouw geweest. Iedereen is stilaan expert. Ik heb respect voor de expertise van m’n poetsvrouw. Ik zou het niet kunnen, de verschillende producten en materialen in drie verschillende kleuren.


De eenentwintigste eeuw wordt de eeuw van het klimaat, de menselijke maatschappij, de biologie, de verbinding tussen mens en digitale machine, de verbinding tussen mensen.


De eenentwintigste eeuw wordt de eeuw van vertrouwen tussen maatschappij en overheid, tussen overheden onderling, tussen overheid en mondiale spelers zoals havens of de Big Tech bedrijven, tussen infrastructuren en de bedrijven, tussen bedrijven en hun organisatie, tussen organisaties en hun medewerkers, tussen medewerkers onderling, tussen uw mensen in organisaties en hun stakeholders - leveranciers of klanten of ...


Het succes van deze eeuw zal bepaald worden door het feit of we het korte termijn denken achter ons kunnen laten en samen het lange termijn perspectief willen zien.


Loss-avers zijn we. Daar kunnen we weinig aan veranderen. Maar we kunnen wel iets doen aan het perspectief van waaruit we ageren.


'Ik op korte termijn' of 'wij op lange termijn'.


Hoe loopt dit in uw organisatie?

7 keer bekeken0 reacties

© 2025 by Orchestri bv