top of page
 • guido718

Uw strategie heeft een ESG strategie nodig - en omgekeerd.Een metafoor als start


Een architect tekent een huis steeds uitgaande van de totaliteit. Hij tekent nooit een keuken, een slaapkamer , een living apart om ze dan bij mekaar te voegen in de hoop dat het geheel leefbaar en mooi zal zijn.


Een huis is getekend en gebouwd om erin te leven voor een langere tijd. Een kamer kan, op een gegeven moment, geherdecoreerd of heringericht worden, maar dit verandert het huis niet werkelijk. Interne structurele aanpassingen, het vergroten of verkleinen maakt er wel een ander huis van.


Het is enerzijds het geheel, anderzijds het lange termijn perspectief dat van een gebouw een huis maakt.


Presteren


U ken Clayton Christensen van ‘Jobs To Be Done’. Dit zei hij in een recente TED-talk


“The reason why successful companies fail is that they invest in things that provide the most immediate and tangible evidence of achievement. And the reason why they have such a short time horizon is that they are run by people like you and I, people focused on achievement.


Everyone here is driven to achieve. And when you have an extra ounce of energy or an extra 30 minutes of time, instinctively and unconsciously you’ll allocate it to whatever activities in your life give you the most immediate evidence of achievement."


Duurzaamheid


Tussen beide perspectieven, ‘lange termijn / structureel’ & ‘korte termijn / prestaties’ bestaat er een spanning. Ik denk dat wij de eerste generatie kunnen zijn die duurzaam zal zijn. Hoe worden wij die eerste generatie? Dat kan enkel als we als een architect gaan denken en handelen over de toekomst.


Ten eerste moeten koolstofarme technologieën de standaard worden. Er zijn twee manieren om dit te doen:

 • De eerste is om ervoor te zorgen dat ze betaalbaar zijn en er zo voor te zorgen dat ze de goedkoopste optie zijn.

 • De andere manier om dit te doen is ervoor te zorgen dat deze technologieën beter zijn zodat ze mainstream worden.


Lijkt u dit ook niet verdacht veel op de standaard opties van een strategietraject?


ESG heeft gewoon uw strategische kennis nodig en omgekeerd.

Energie


Energie in welke vorm ook, drijft de motor van de economie aan. Voor productie, logistiek, maar ook voor uw services is energie de levenslijn. Denk aan de energie die datacenters nodig hebben.


De energie-industrie bevindt zich in het hart van een ingrijpende transformatie: een energietransitie waarbij de grenzen tussen de sectoren vervagen en nieuwe ecosystemen ontstaan. Dit maakt een mondiale transformatie mogelijk die een positieve impact op het klimaat kan gaan hebben en tegelijkertijd duurzaamheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid bewerkstelligt. De energietransitie is de vonk die voor u nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe routes naar waarde creatie aanwakkert.


Verduurzaam uw businessmodel


Het in praktijk brengen van transitieplannen vereist de juiste vaardigheden, middelen, rollen en uw ondersteuning. Hierbij is een cultuur van strategisch experimenteren en reactievermogen op de context cruciaal.


Kennis en kunde omtrent de waardeketen (value chain), de logistieke keten (supply chain) en de keten van uw interne processen is uiterst belangrijk. Het ESG raamwerk met kennis omtrent de directe (Scope 1), indirecte (Scope 2) en toeleveringsketen (Scope 3), maakt dit noodzakelijk.


Digitaal


Begrippen als big data, kunstmatige intelligentie (AI), blockchain, platformeconomie of digital ecosysteem zijn centraal in het strategische denken van uw bedrijf terechtgekomen. Het digitale tijdperk met elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens met een omvang en snelheid die we nog nooit eerder hebben gezien, is niet meer weg te denken. Dit wordt mogelijk gemaakt door de opkomst van vier sleuteltechnologieën: computer hardware, softwareapplicaties, internet & mobiele communicatie, en AI. Dit stelt u in staat slimmere en snellere beslissingen te nemen, uw efficiëntie te verbeteren, de behoeften van uw klanten beter te begrijpen, enz.


Sociaal


Transformeren richting duurzaamheid zal nooit succesvol zijn door vast te houden aan de normale gang van zaken. Een dergelijke transformatie heeft invloed op elke schakel in uw waardeketen en kan vele jaren duren. Beslissingen en acties zullen niet binnen maanden maar misschien pas binnen afzienbare tijd vruchten afwerpen.


Ze vereisen daarom dat u naar twee zaken blijft kijken: vandaag winstgevend blijven en tot ver in de toekomst voldoen aan de duurzaamheidsverplichtingen. Deze is de definitie van double materiality.


Het managen van dit soort veranderingen zal niet eenvoudig zijn. Tenzij uw bedrijf een manier vindt om gebruik te maken van haar collectieve intelligentie. Vier factoren – het faciliteren van uw leidinggevenden, de betrokkenheid van uw medewerkers, uw bedrijfscultuur en haar strategie-uitvoering – zullen het verschil maken.

Uw senior leiders en middelmanagers zijn cruciaal voor zulke grootschalige organisatieverandering. Ze zullen daarenboven gecoacht en getraind moeten worden in hoe ze hun teams door deze transformatie kunnen leiden op de manier die goed is voor uw bedrijf.


Strategie


Het begint dus bij uw strategische focus met deze twee eenvoudige maar levensbelangrijke vragen:

 1. Waar willen we naartoe - en

 2. Hoe gaan we daar geraken?


De ‘G’ in ESG staat voor Governance. Het omvat de manier waarop uw bedrijf (strategisch)wordt bestuurd en gecontroleerd, inclusief haar leiderschap, de besluitvormingsprocessen en de relaties met alle stakeholders.


ESG (Environmental, Social, and Governance) en GRC (Governance, Risk en Compliance) zijn onderling verbonden raamwerken die complementaire rollen spelen bij het garanderen van uw verantwoorde en duurzame bedrijfspraktijken.


GRC


Governance

Zowel in GRC als ESG verwijst 'Governance' naar de structuren, processen en beleidsmaatregelen die de besluitvorming en controle binnen een organisatie sturen.

 • GRC richt zich op het waarborgen dat uw governance mechanismen effectief zijn bij het beheersen van risico's en het voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten

 • ESG-governance richt zich daarentegen specifiek op de integratie van uw ecologische, sociale en ethische overwegingen in de besluitvormingsprocessen van uw bedrijf

Risk

 • Bij GRC omvat 'Risico' het identificeren, beoordelen en beperken van potentiële bedreigingen voor de doelstellingen van uw organisatie, inclusief financiële, operationele en compliance risico’s

 • ESG-factoren hebben ook betrekking op risicomanagement, maar dan in de context van duurzaamheid. Dit omvat het beoordelen van risico's die verband houden met de gevolgen voor het milieu, sociale kwesties (zoals arbeidspraktijken en mensenrechten) en bestuurspraktijken


Compliance

 • GRC legt sterk de nadruk op de naleving van wetten, voorschriften en industrienormen om ervoor te zorgen dat uw bedrijf binnen wettelijke grenzen opereert

 • ESG, vooral de component 'Compliance', houdt in dat u zich houdt aan een bredere reeks normen met betrekking tot duurzaamheid, ethiek en sociale verantwoordelijkheid. Dit omvat het naleven van milieuregelgeving, internationale arbeidsnormen en ethische bedrijfspraktijken

ESG is geen apart ‘hokje’ binnen uw bedrijf.


Net zoals uw strategie in het verleden aan de boekhoudkundige & accountancy regels moest (en in de toekomst nog steeds zal moeten) voldoen, is ESG enkel een bijkomende kader waaraan uw (toekomstige) strategie zal moet voldoen.

Guido Van Nuffelen | www.orchestri.com

17 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page