• guido718

Strategische beslissingen. Hoe gaat u ermee aan de slag?

Bijgewerkt: 22 dec 2020
Welke beslissingen gaat u de volgende tijd voor uw bedrijf nemen?

 • U gaat gewaagde stappen zetten, want we worden geconfronteerd met ernstige (misschien fatale) verstoringen in de markt

 • U gaat de agility van uw bedrijf versterken, want we kunnen de markt niet over laten aan andere bedrijven

 • U gaat vooral geen beslissingen met een hoog risico nemen, want het gaat goed en we zijn relatief onaangetast

 • U gaat zich voorbereiden op verandering, want we kunnen de focus op de korte termijn niet verliezen, maar voelen aan dat we ons moeten bereiden op grote veranderingen

Eén van deze. Misschien alle vier tegelijk. Wellicht nog heel wat andere. Besluitvorming volgens een persoonlijk proces De sleutel tot bedrijfssucces is het overbrengen van uw value propositie naar de producten & diensten die uw teams creëren en leveren aan uw klanten. Als u beslissingen neemt op basis van een duidelijke visie, input van klanten & stakeholders en uw teams en daarbij de juiste data meeneemt, zijn de resultaten onbetwistbaar voor uw organisatie. Het nemen van strategische beslissingen kan voor u, als senior leider van een zaak, een enorme uitdaging zijn. Deze beslissingen zijn niet alleen extreem riskant. Ze moeten ook vaak op basis van gedeeltelijke of onvolledige informatie worden genomen. En natuurlijk staat er veel geld op het spel en kunnen ze niet gemakkelijk worden teruggedraaid. Hoe kan u, met dit in het achterhoofd, de kwaliteit van uw beslissingen over bedrijfsstrategieën waarborgen? Het is verleidelijk maar helaas onjuist om beslissingen achteraf (als goed) te beoordelen op basis van hun schijnbare resultaten. In een onzekere wereld kunnen we nooit de factor geluk – of die nu goed of slecht is – onderschatten. Goede beslissingen kunnen wellicht beter worden gedefinieerd als:

 • de beste beslissing gegeven de huidige beperkte informatie (en daarbij zelf kunnen erkennen wat die beperkingen inhouden)

 • de helderste beslissing die het eenvoudigst overtuigend is voor anderen binnen de eigen organisatie

“Risk Aversion 82,9% say decision making success is measured by the outcome. Only 33,3% by a process or methodology. – Alpha 2019”

Besluitvorming volgens een gezamenlijk proces Cruciaal voor een zinvol besluitvormingsproces zijn diversiteit van meningen en duidelijkheid van taal. Besluiten over bedrijfsstrategieën worden echter vaak genomen in stressvolle, gecompromitteerde omstandigheden. ‘Politieke’ druk, rivaliteit tussen afdelingen, gecomprimeerde tijdschema's, enz. kunnen tot overhaaste of verwarde besluitvorming leiden. Toch gaat het erom – vanuit procesperspectief – dat u met voldoende mensen in uw organisatie in gesprek gaat om er zeker van te zijn dat u over de beste, meest complete informatie beschikt, en dat uw beslissing zowel gepast als eerlijk worden gezien. Eenzelfde probleem, bekeken vanuit tegenovergestelde invalshoeken, zal waarschijnlijk een waardevolle diversiteit aan informatie en dus van mening opleveren.

“Creativity 60% say that user feedback contributes to success. Only 37,1% have incorporated innovation processes in their workflow. – Alpha 2019”

Besluitvorming in de 21ste eeuw De huidige trend is dat teams meer autonomie krijgen en minder hiërarchisch aangestuurd worden, zodat zij die het dichtst bij het probleem staan, bevoegd zijn om beslissingen te nemen. Dit is echter, zowel voor de leidinggevenden als voor de teams, makkelijker gezegd dan gedaan.

 • Grote hiërarchische druk met weinig autonomie zal de innovatiedrang en de ‘agility’ van uw teams om dingen gedaan te krijgen, inperken.

 • Omgekeerd leidt te weinig afstemming doorheen de hele organisatie ertoe dat teams veel te onafhankelijk werken. U verliest zo de inzichten en de samenwerking die nodig is om uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken

Constant een evenwicht zoeken tussen echte samenwerking en echte autonomie is de enige oplossing voor het bereiken van resultaten. Hierbij het juiste niveau voor uw concrete situatie bereiken is een tweede parameter. Autonomie en samenwerking op het juiste niveau zal resulteren in teams en individuen die geïnspireerd zijn om te innoveren, samen te werken en de juiste beslissingen te nemen om uw zakelijke doelstellingen te bereiken.

“What criteria do organisations use to determine the value of a decision?

 • 68,7% Alignment with the company strategy & vision

 • 62,6% Alignment with (team) KPI’s

 • 50,6% High probability of success

 • 35,2% Internal consensus

 • 8,7% The deadline

 • 3,5% Social responsibility - Alpha 2019“

De sleutel tot autonomie De sleutel tot autonomie is vrijheid van keuze. Maar in tegenstelling tot de heersende gedachte waarbij ‘autonoom’ worden gelijkgeschakeld met ‘grenzeloos’, zijn er in feite stevige grenzen nodig om empowerment te realiseren. Juist omwille van deze duidelijke grenzen kunnen teams bepalen hoe zij de toegewezen taken zullen uitvoeren en verantwoordelijkheid voor resultaten opnemen. Uw werknemers loslaten om voor zichzelf te zorgen is geen autonomie, dat is eerder een gebrek aan leiderschap. De nodige middelen Teams hebben middelen nodig, zoals technologie, training, mensen, gedelegeerde macht, enz. Het is van belang erop toe te zien dat medewerkers die middelen (fysieke en niet-fysieke) krijgen die nodig zijn op resultaten te leveren. Indien de middelen er niet zijn, gaan de resultaten naar beneden, maar ook het vertrouwen. Het nodige vertrouwen Het is de organisatieleiding die de teams vertrouwen kan geven waardoor elke investering in middelen zich terugbetaalt door productie-, efficiëntie- en product/diensten succes. Een duidelijke visie vanuit leiderschap brengt teams in lijn en stelt hen in staat om samen oplossingen te creëren voor uw klanten.

Kortom, autonomie, creativiteit en verantwoordelijkheid vanuit een gedeelde visie,

dragen allemaal bij aan een krachtige werkomgeving.

5 keer bekeken0 reacties

© 2025 by Orchestri bv