top of page
 • guido718

Strategische beslissingen. Hoe gaat u ermee aan de slag?

Bijgewerkt op: 9 mrt. 2021
Welke beslissingen gaat u binnenkort voor uw bedrijf nemen?


 • Gewaagde stappen zetten, want uw bedrijf wordt geconfronteerd met ernstige (en zelfs misschien fatale) marktverstoringen.

 • De agility (wendbaarheid) van uw bedrijf versterken, want u kunt de markt niet laten inpalmen door andere bedrijven.

 • Vooral geen beslissingen met een hoog risico nemen, want het gaat goed en uw bedrijf biedt degelijk weerstand tegen crisisperiodes.

 • Uw onderneming klaarstomen voor verandering, want u wilt de focus op korte termijn niet verliezen en klaarstaan voor de toekomst.

Misschien neemt u een van deze vier beslissingen. Of misschien alle vier tegelijk. En wellicht hebt u nog andere plannen die u wilt ontplooien… Besluitvorming volgens een persoonlijk proces Met bedrijfssucces hebt u als ondernemer de sleutel in handen om uw waardepropositie over te brengen naar de producten en diensten die uw teams creëren en leveren aan uw klanten.


Als u beslissingen neemt op basis van een duidelijke visie, input van klanten, stakeholders en interne medewerkers én daarbij de juiste data meeneemt, dan volgen goede resultaten voor uw organisatie vanzelf.


Toch kan het voor u als bedrijfsleider een enorme uitdaging zijn om (de juiste) strategische beslissingen te nemen. Niet alleen zijn deze beslissingen extreem risicovol, maar moet u ze vaak nemen op basis van gedeeltelijke of onvolledige informatie. Eenmaal genomen, kunnen ze niet eenvoudigweg teruggedraaid worden. En natuurlijk staat er veel geld op het spel. Hoe kunt u op basis hiervan de kwaliteit waarborgen van uw beslissingen over bedrijfsstrategieën?


De verleiding is groot – maar helaas onjuist – om beslissingen achteraf (als goed) te beoordelen op basis van hun schijnbare resultaten. In een onzekere wereld mag en kan u nooit de factor geluk – of die nu goed of slecht is – onderschatten. Goede beslissingen kunnen wellicht beter gedefinieerd worden als:

 • de beste beslissing gegeven de huidige beperkte informatie (en daarbij zelf kunnen erkennen wat die beperkingen inhouden)

 • de helderste beslissing die het eenvoudigst overtuigend is voor anderen binnen de eigen organisatie

“Risk Aversion 82,9% say decision making success is measured by the outcome. Only 33,3% by a process or methodology. – Alpha 2019”

Besluitvorming volgens een gezamenlijk proces Voor een zinvol besluitvormingsproces zijn uiteenlopende meningen en duidelijke taal cruciale bouwstenen. Toch worden besluiten over bedrijfsstrategieën vaak genomen in stressvolle, gecompromitteerde omstandigheden. ‘Politieke’ druk, rivaliteit tussen afdelingen, gecomprimeerde tijdschema’s en andere negatieve elementen leiden vaak tot overhaaste of verwarde besluitvorming.


Toch is het essentieel dat u – vanuit procesperspectief – met voldoende mensen in uw organisatie in gesprek gaat om er zeker van te zijn dat u over de beste en meest complete informatie beschikt. Daarnaast ontdekt u ook of uw beslissing als gepast en eerlijk wordt gepercipieerd. Eenzelfde probleem, bekeken vanuit tegenovergestelde invalshoeken, zal waarschijnlijk een waardevolle diversiteit aan informatie, en dus van meningen, opleveren.

“Creativity 60% say that user feedback contributes to success. Only 37,1% have incorporated innovation processes in their workflow. – Alpha 2019”

Besluitvorming in de 21ste eeuw Vandaag overheerst de trend dat teams meer autonomie krijgen en minder hiërarchisch aangestuurd worden, waardoor de teamleden het dichtst bij problemen staan en bevoegd zijn om beslissingen te nemen. Maar zowel voor teams als hun leidinggevenden is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Want:

 • Grote hiërarchische druk met weinig autonomie beperkt de innovatiedrang en de ‘agility’ van teams om dingen gedaan te krijgen.

 • Omgekeerd leidt te weinig afstemming doorheen de hele organisatie tot een te grote onafhankelijkheid van teams. Op die manier verliest u de inzichten en samenwerking die broodnodig zijn om uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

De enige oplossing om resultaten te bereiken, is het continu zoeken van een evenwicht tussen echte samenwerking en echte autonomie. Als tweede parameter geldt het bereiken van het juiste niveau voor uw concrete situatie. Autonomie en samenwerking op het juiste niveau leidt tot geïnspireerde teams en medewerkers die de handen in elkaar slaan om te innoveren, samen te werken en de juiste beslissingen te nemen om uw zakelijke doelstellingen te bereiken.

“What criteria do organisations use to determine the value of a decision?

 • 68,7% Alignment with the company strategy & vision

 • 62,6% Alignment with (team) KPI’s

 • 50,6% High probability of success

 • 35,2% Internal consensus

 • 8,7% The deadline

 • 3,5% Social responsibility - Alpha 2019“

De sleutel tot autonomie Vrijheid van keuze is de sleutel voor autonomie. Maar ‘autonoom’ is geen synoniem met ‘grenzeloos’, zoals zo vaak foutief gedacht wordt. Integendeel: er zijn net duidelijke grenzen nodig voor de realisatie van empowerment. Dankzij die heldere afbakening van grenzen kunnen teams bepalen hoe zij de toegewezen taken uitvoeren en hun verantwoordelijkheid voor resultaten opnemen. Uw werknemers loslaten om voor zichzelf te zorgen is geen autonomie, maar eerder een gebrek aan leiderschap. De nodige middelen Teams hebben middelen nodig, zoals technologie, training, mensen, gedelegeerde macht, enzovoort. U moet er dus nauwgezet op toezien dat uw medewerkers alle (fysieke en niet-fysieke) middelen krijgen die ze nodig hebben om resultaten te leveren. Als die middelen er niet zijn, dan zullen zowel de resultaten als het vertrouwen afnemen. Het nodige vertrouwen Het is aan de organisatieleiding om teams vertrouwen te geven, waardoor elke investering in middelen zich terugbetaalt via successen op het vlak van productie, efficiëntie en product- en/of dienstenaanbod. Een duidelijke visie vanuit leiderschap brengt teams in lijn en geeft hen de kans om samen oplossingen te creëren voor uw klanten.

Samengevat: autonomie, creativiteit en verantwoordelijkheid - vanuit een gedeelde visie - dragen allemaal bij aan een krachtige werkomgeving.

43 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page