top of page
 • guido718

Strategie is de ware uitdaging van uw duurzaamheidsbeleidUw uitdaging ligt niet in de CSRD wetgeving. Met de ESRS uitvoeringsbesluiten, haar datapoints en de juiste ondersteuning is dit voor iedereen een haalbare kaart.


De ware uitdaging ligt in de lange termijnstrategie van uw bedrijf. ESG is het maatschappelijk antwoord op wereldwijde veranderingen die nu reeds enkele decennia aan de gang zijn. Ondanks de recente inspanningen worden de gevolgen van de klimaatverandering meer en meer zichtbaar. Dit heeft gevolgen voor de demografische situatie en voor de manier waarop de economie werkt.


De kern zit hem dus in HOE u de toekomst van uw bedrijf STRATEGISCH zal aanpakken. Indien u met uw bedrijf slaagt voorop te lopen, zal u sterker uit de overgangsperiode komen.


Op het recente SDG-forum in Brussel werd het volgende gepresenteerd:


Wat zijn de belangrijke drijfveren van bedrijfsleiders om maatregelen die duurzaamheid ondersteunen te implementeren?

 • Zorg voor onze planeet

 • Zorg voor toekomstige generaties

 • Verantwoord leiderschap

 • Verhogen van de klanttevredenheid

 • Talent aantrekken

 • Anticiperen op risico's

 • Marktaandeel vergroten

 • De groei van de organisatie versnellen

 • Verplicht door wet- en regelgeving

Wat zijn belangrijke hindernissen hiervoor?

 • Tijd en capaciteit

 • Beperkte financiële middelen

 • Geen idee waar te beginnen

 • Gebrek aan kennis of vaardigheden

 • Gebrek aan bewijs dat het zal werken

 • Geen idee van de voordelen

 • Gebrek aan overheidssteun

 • Onvoldoende vraag van stakeholders

 • Gebrek aan technologie

 • Concurrentiedruk

 • Vrees dat dit onze groei zal beperken

Beiden in volgorde van belangrijkheid


Wat hier niet direct uit naar voren komt, maar wellicht impliciet in de hindernissen schuilt, is samenwerking. De problemen die op ons afkomen zijn door geen enkel bedrijf apart op te lossen. Het is een systeemprobleem en het ‘scope 3’ concept is hierbij richtinggevend.


De definitie van scope 3 is:


“The downstream and upstream impacts associated with your company’s operations, products, and services.”

Dit gaat verder dan unilaterale samenwerking.


In Ecosystem types: A systematic review on boundaries and goals – 2022, schrijft D. Cobben:


The ecosystem concept has become a popular way to depict collaboration across organisational boundaries. It can be defined as a multilateral structure of organisations that materialises a joint value proposition. Ecosystems have two distinctive characteristics as compared to other collaborative concepts: complementarities and interdependencies are present at the same time, and the system is not fully hierarchically controlled


Als energiek bedrijf bekijkt u de hele waardeketen best van begin tot eind, niet alleen binnen de eigen vier muren, maar ook stroomopwaarts en stroomafwaarts van uw bedrijf, want ecosystemen leveren over het algemeen meer waarde aan hun klanten en bieden ruime mogelijkheden voor de waarde creatie /omzet / winst van de bedrijven die eraan deelnemen.


What we have seen is that firms increasingly add value by engaging in collaborations to create and capture value for the customer, and the brand alike. Here, the company collaborates with another brand in a co-branding marketing activity or to develop a unique multi-product bundle to enhance customer value.


Michael G Jacobides, Sir Donald Gordon Professor of Entrepreneurship &Innovation and Professor of Strategy, London Business School.


Uw duurzaamheidsbeleid is dus geen ‘hier en nu’ gegeven, maar een strategisch onderwerp dat zich in de tijd uitspreid. Aandacht hiervoor zorgt voor uw:

 • Groei, door betere toegang tot resources via sterkere relaties met uw ecosysteem, uw markt, uw omgeving en de overheid

 • Kostenbesparing, door bijvoorbeeld lager energieverbruik

 • Beter bestuur, door het vermijden van investeringen die mogelijk niet rendabel zijn vanwege milieuproblemen op de langere termijn

 • Productiviteit, want een goed duurzaamheidbeleid vergroot de motivatie van uw medewerkers en trek talent aan door een grotere sociale geloofwaardigheid en reputatie


Uw duurzaamheidstrategie is een bron van blijvend concurrentievoordeel en waarde creatie. Uw bestuur en management spelen hierbij een sleutelrol door met u verder te kijken dan de zeer nabije toekomst. Er zijn bedrijven die heel goed zijn geworden in langetermijnplanning en strategie. U ook?


Het effect manifesteert zich na zo’n drie jaar. Dat is logisch, omdat duurzaamheidsinitiatieven tijd nodig hebben om te worden geïmplementeerd en vruchten af te werpen. Het proces versnelt echter wanneer bedrijven een intern duurzaamheidscomité hebben met vertegenwoordigers uit verschillende afdelingen die zich specifiek op duurzaamheid richten.


Xavier Baeten, professor Reward & Sustainability, Vlerick


Aan de slag, het loont voor u!

Guido Van Nuffelen | www.orchestri.com

6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page