top of page
 • guido718

Strategie en veranderingToen begin 2020 de Covid-19-crisis in alle hevigheid losbarstte, ontstonden er van de ene op de andere dag nieuwe economische eisen. Werken op afstand creëerde nieuwe samenwerkingsvormen en de behoefte aan flexibiliteit doorheen uw organisatie. U kreeg de uitdaging voorgeschoteld nieuwe combinaties te vinden om uw klanten te behouden en intussen financieel gezond te blijven .


Constante verandering als nieuwe realiteit


Vandaag is constante verandering de nieuwe realiteit. Technologische, demografische en macro-economische verstoringen zullen onze wereld alleen maar blijven doen veranderen. Dit zullen we met z’n allen op verschillende niveaus voelen:


 • Het macro-economische niveau voelt inflatiedruk en recessierisico, en reageert hierop.

 • Op het landelijke economische niveau veranderen overheidsuitgaven en regelgeving.

 • Grondstofprijzen beïnvloeden lokale en mondiale marktomstandigheden.

 • Als antwoord op wereldwijde vragen en trends wijzigen technologische ontwikkelingen in sneltreinvaart, waardoor het lokale niveau niet enkel meer naar zichzelf kan kijken.


Als u dit tijdsgewricht gebruikt om na te denken, te leren en te evolueren, dan zal u sterker uit de hoek komen en beter in staat zijn om te reageren op onbekende uitdagingen die aan de horizon verschijnen.


Dit is dan ook het moment om strategische oefeningen te doen en de toekomst van uw bedrijf voor te bereiden. Aandacht voor al uw stakeholders is hierbij cruciaal. Die stakeholders zijn:


 • Klanten: welke problemen lossen we met onze onderneming voor hen op?

 • Medewerkers: hoe inspireren we hen om te groeien en ons bedrijf te helpen haar doel te bereiken?

 • Aandeelhouders: hoe connecteren we met hen vanuit een langetermijnperspectief?

 • De maatschappij: hoe dragen we bij aan het algemene welzijn en de ESG-doelen?


Antwoorden op de strategische basisvraag


De strategische basisvraag blijft echter: ‘Wat maakt uw onderneming onderscheidend voor haar klanten, medewerkers en de samenleving?’


Bij het antwoord op deze sleutelvraag is het belangrijk om vertrouwen in de toekomst uit te stralen. U moet in staat zijn om te inspireren en te stimuleren, om een beeld te schetsen van waar u naartoe gaat en waarom het een waardevol traject zal zijn.


Met andere woorden: u hebt nood aan een heldere strategie.


Uw strategie helder krijgen vergt echter het nodige metier en een doorgedreven inspanning om dit ook effectief uit te werken en in de praktijk om te zetten.


Om uw organisatie te herpositioneren en klaar te stomen voor een veranderde omgeving, maakt u gebruik van dezelfde thema's die u doorheen de onzekerheid van de afgelopen jaren hebben geleid. Het gaat om:


 • Innovatie Hoe kan uw bedrijf zich aanpassen aan en evolueren binnen gewijzigde omstandigheden? De huidige energietransitie creëert nieuwe technologieën, nieuwe manieren van werken en nieuwe businessmodellen.

 • Economie Op korte termijn is het van cruciaal belang om vast te stellen waar en waarin u wilt investeren. Maar de levensvatbaarheid van uw onderneming op lange termijn vereist dat u blijft focussen op het genereren van waarde. Dit is cruciaal om toegang te krijgen tot de middelen die nodig zijn voor succes.

 • Maatschappij Welke invloed zullen de ESG-ambities hebben op uw bedrijf? Sommige ambities voor emissiereductie kunnen aanvankelijk tot een terugval leiden, maar zouden dan kunnen versnellen naarmate bedrijven en landen investeren in hernieuwbare energiebronnen op weg naar meer energiezekerheid.

 • Inclusieve organisatie In West-Europa heeft de vergrijzingsgolf zich onmiskenbaar ingezet. Dit betekent dat de uitstroom uit de arbeidsmarkt groter is dan de instroom. Dit zet druk op organisaties. Net zoals nieuwe businessmodellen, zullen we nieuwe organisatiemodellen moeten ontwikkelen waartoe iedereen kan bijdragen.


Hoe ziet een strategisch traject eruit?


 • Reageer met acties op korte termijn en herpositioneer voor succes op langere termijn Bepaal welke projecten in de wachtrij komen, en welke u versneld wilt uitrollen om te profiteren van een gewijzigde bedrijfsomgeving.

 • Blijf het grotere plaatje zien Informeer u over de markt- en tijdsdimensies waarin u opereert.

 • Werk gedetailleerd Een ‘one-size-fits-all’-formule bestaat helaas niet. Identificeer de belangen, waarden en doelen van al uw stakeholders: klanten, leveranciers, aandeelhouders, financiële partners,…

 • Werk realistisch Confronteer uw stakeholders met uw eigen belangen, waarden en (financiële) doelen.

 • Maak strategische scenario's op maat Door uit de voorgaande elementen de juiste indicatoren te identificeren, kunt u bepalen of u voor een voorzichtig of extreem toekomstscenario – of een tussenvorm ervan – kunt of moet gaan.

 • Modelleer deze scenario’s over tijd De toekomst is onzeker, maar het verleden is definitief voorbij. Zoals het in de kleine lettertjes staat bij een financieel contract: ‘opbrengsten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst’. Modellen helpen u echter om tijdsgedreven scenario’s te bouwen. Wat Excel-sheets niet kunnen, kunnen zij wel: loops (die in het dagelijkse leven constant voorkomen) in uw model opnemen. Meer verkoop kan leiden tot druk op uw resources (bijvoorbeeld mensen en grondstoffen), wat kan leiden tot een verminderde toevoer op uw verkoopskanaal.

 • Schrijf uw strategische keuzes uit en implementeer dit draaiboek Strategieontwikkeling leidt tot organisatieontwikkeling. Misschien denkt u een aardbeientaart te kunnen bakken met de ingrediënten van een chocoladetaart, zoals u al een hele tijd gewend bent … Strategieontwikkeling en -implementatie is een vak dat best serieus genomen wordt als u resultaat wilt boeken en dat, evenzeer als technologie zelf, evolueert.

Guido Van Nuffelen | www.orchestri.com

18 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page