top of page
  • guido718

Scope 3 – de value chain – is en blijft uw strategieEuropa investeert via de banken GreenDeal geld in de economie volgens de EU GreenDeal taxonomy. De EU-taxonomie is het kader waaraan bedrijfsvoering volgens de klimaatwet in de periode 2030 – 2050 moet voldoen. Dit zijn de zes speerpunten:


  1. Matiging van de klimaatsverandering

  2. Aanpassing aan de klimaatsverandering

  3. Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen

  4. Overgang naar de circulaire economie

  5. Preventie en bescherming voor verontreiniging

  6. Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen


CSRD is naast de normale financiële rapportage dé nieuwe tool om te evalueren of een investering of lening toegezegd kan en mag worden.


Europa heeft met de banken afgesproken dat ze 36% CO2 reductie zullen doorvoeren in hun portefeuilles aan investeringen en leningen – aan bijvoorbeeld u –  tegen 2030. Dat is over 6 jaar.


Hierbij rijzen een aantal vragen:


Wat zijn hun criteria hiervoor?


De ketting: EU taxonomie – CRSD – ESRS – en SBTi. De Science Based Targets worden meer en meer gezien als ‘de standaard’.


Wat is de scope?


Voor de kredietverstrekkers zijn scope 1 & 2 ‘behapbaar’. Scope 3 is een ander paar mouwen.


Scope 3-emissies zijn de emissies die plaatsvinden in de waardeketen. Scope 3 omvat een breed scala aan activiteiten, van de activiteiten van uw B2B leveranciers en klanten, de logistiek tot het gebruik en de verwijdering van uw producten.


Grote bedrijven zullen wat meer ‘stroomafwaarts, dichter bij de klant’, in de waardeketen te vinden zijn. KMO’s zullen zich dan eerder wat meer stroomopwaarts, dichter bij de bron, bevinden.


Wanneer de gegevens ontbreken van spelers veder in de keten mag er tot nader order overgegaan worden tot gewogen schattingen. Het spreek vanzelf dat de verschuiving van emissies in scope 3 voordelig is voor wie vooraan in de keten zit.


Het is daarom van het grootte belang dat ook u start met een ESG traject.

Waar gaat het over?


Bedrijfsvoering gaat over veel zaken, die allemaal op een of andere manier met elkaar verbonden zijn. Het is dus niet alleen CO2 reductie. De ‘uitstoot an-sich’ is een resultaat en dus op zichzelf niet te beïnvloeden. Maar u hebt wel invloed op hoe die uitstoot tot stand komt.


What is in for the company and what is in for the clients & stakeholders?

Dit is de eerste belangrijke vraag voor uw board / directie / management / onderneming. Een goede kennis van het dubbele materialiteitsprincipe is aan de orde. Enkel dit kan leiden tot correct ‘meten’ en dus ook tot correcte ‘data’ en correct ‘weten’.


Banken hebben hierbij oog voor en oor naar drie KPI’s:

  • Carbon emission

  • Employee engagement

  • Customer satisfaction

Ze zijn de aggregatie van E(nvironment), S(ocial) en G(overnance).


ESG is uw werkelijkheid voor de (nabije) toekomst.

De banken kijken nu al naar een ‘normaalverdeling’ in scope 3: bedrijven die goed scoren, bedrijven die slecht scoren en daartussen een grote groep mossel noch vis.


Het is van belang om bij de groep goed scorende bedrijven te behoren. Anders zou het zomaar kunnen dat u op een gegeven moment uit de waardenketen boot valt.

Guido Van Nuffelen | www.orchestri.com

4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page