• guido718

Scenario's om de toekomst na Covid voor te bereiden


Hoe kijkt u, in deze tijden, wat strategie, financiën, operationeel, personeelsbezetting, …, betreft tegen de toekomst aan? Als tool passeren hiervoor heel wat (excel)tabellen de revue. Met enkel informatie uit het verleden is het onwaarschijnlijk dat u dit een nauwkeurige weergave van de toekomst na covid zal opleveren. Maar u hebt natuurlijk uw persoonlijkheid ter uwer beschikking: uw kennis, uw expertise, uw ervaring en uw buikgevoel. Zal dit volstaan?

U hebt ook uw naaste medewerkers. Deskundigen, maar met verschillende informatie volgens hun positie in uw organisatie. Daarbij zijn mensen geen volkomen rationele gebruikers van informatie: ze zijn vatbaar voor ruis als gevolg van overdreven optimisme of pessimisme, of van gewoon verkeerde informatie. Hoe kan je toch gebruikmaken van ‘the wisdom of the crowds’ om betere beslissingen te nemen? Ten eerste door uit te middelen. Al werk dit maar als iedereen over min of meer dezelfde informatie beschikt én onafhankelijk van elkaar kan oordelen. Hier speelt de realiteit in uw nadeel:

  • Medewerkers delen spreadsheets tussen afdelingen, maar voegen verschillende variabelen toe.

  • Afdelingsspecifieke documenten spelen toch mee in de beoordeling.

  • Informatie wordt mondeling gedeeld in de gangen of bij het koffieapparaat

Maar ook de menselijke natuur is u niet gunstig gezind. Heel wat ‘cognitive biases’ werken niet bepaald mee (we komen hier op terug): The Base-Rate bias Charts and numbers bore and intimidate most of us. We're data phobic, prefer the warm fuzzies of the human touch and testimonials to hard facts. The word "probability" makes us squeamish, feel dumb. Nonetheless, we need to know that when judging a situation―for instance, diagnosing a patient's disease―there are two often types of information:

  • Type #1 Data about the frequency of the disease occurring in a large population.

  • Type #2 Specific information about the patient: results of tests and an examination.

When people have both types of information, they tend to make judgments based entirely upon Type 2 information, leaving out the statistics. It's best to consider both types of information because there is always some possibility that an observation or test may be wrong.


Source: Amos Tversky & Daniel Kahneman, "Evidential Impact of Base Rates", in Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases, Kahneman, Paul Slovic, and Tversky, editors (1985), pp. 153-160.(Un)intentional misalignments

… the existing of incentive misalignments and unintentional departmental biases – like gaps in procedures and informational blind spots that affected some departments.


Source: Insead Knowledge (2020)


Wat kan u echt wel doen?


Stel een onafhankelijk team samen. Om een verkeerde beeld bij de prognoses te voorkomen, moet het team los van andere teams/afdelingen opereren.


Om vertrouwen in de informatie te garanderen, kan het (onafhankelijke) team de geldigheid van aangeleverde gegevens best verifiëren. Dit is de eerste stap in het proces.


De volgende stap is de introductie van de base rate (waarover we hierboven spraken). Dit brengt ons bij Bayesiaanse statistiek. Bayes leerde ons hoe je prognoses over toekomstige gebeurtenissen kan maken door vroegere ervaring te updaten met huidige inzichten.


De huidige inzichten, hier en nu, van uw eigen bedrijf zijn gekend. De base rate zijn de gedragingen die binnen uw sector, over een langere periode van het verleden tot nu, tot ‘een gemiddelde’ geleid hebben.


Door uw situatie op die base rate te enten (en zo de base rate bias te voorkomen) is het mogelijk om voor uw situatie een relevant toekomstbeeld te scheppen.


Een heldere metafoor hiervoor is er eentje uit de zeilwereld. U kan de huidige windrichting voelen en de stand van de zeilen bepalen, maar u zal ook rekening moeten houden met de stroming (de base rate) want die neemt uw boot, willen of niet, mee op een koers waar je geen rechtstreeks vat op hebt. Maar als u de stroming kent, kan u alle zeilen bijzetten om er wel gebruik van te maken.

4 keer bekeken0 reacties

© 2025 by Orchestri bv