top of page

Samenwerken aan uw strategie

Bijgewerkt op: 11 apr. 2023Zou u iemand anders naar de sportschool sturen om uw spieren te ontwikkelen?


Louter expertise binnenbrengen in uw organisatie zonder leereffect, belet uw medewerkers dat ze toekomstgerichte innovatie-, wendbaarheids- en aanpassings-‘spieren’ ontwikkelen. Met die spieren kan uw onderneming haar strategie waarmaken.


Uw medewerkers moeten ervaring kunnen opdoen op een voor hen logische manier die hen doet groeien. Als expert in strategische verandermethodieken, met de inzet van complexiteits- en systeemdenken, ervaar ik zelf dat co-creatie – het samen ontwikkelen van nieuwe strategieën – het best werkt. Dit is ook de aangewezen manier om positieve verandering in uw organisatie op gang te brengen.


Voor deze aanpak is methodologische inbreng nodig. De cultuur zal volgen. U vindt hierover veel meer in https://mystrategy.mywikis.wiki/wiki/Experiential_Growth_Method. .

Waarom zijn (dynamische) modellen hierbij zo handig om mee te werken?


Ten eerste even iets over het verschil tussen statische en dynamische modellen. Statische modellen (bijvoorbeeld excelsheets) veranderen niet doorheen de tijd, waardoor ze al snel enkel het verleden vertegenwoordigen. Dynamische modellen (zoals business dynamics modeling en The Milky Way, waar we het in onze vorige blogs over hadden) bekijken uw situatie ‘over tijd’. Hierdoor creëert u als het ware ‘voorspellende weergaven’.


Daarnaast beperken (ik wil niet te snel de term ‘vereenvoudigen’ gebruiken) modellen uw onderwerp tot haar essentie. Dit levert een helder en duidelijk beeld op, wat u helpt om zinvolle beslissingen te nemen.


Ten derde geven modellen u inzicht in de principes (de processen die zich reëel afspelen) en blijft u niet hangen bij patronen die u denkt te ontdekken als u het enkel bij de gegevens houdt.


Ten slotte zijn modellen hét instrument om ‘safe-to-fail’-experimenten uit te voeren. U hoeft in de dagelijkse realiteit geen risico te lopen wanneer u in uw 'digital-twin'-model gaat kijken welke verandering u kan aanbrengen.


Wat hebt u hiervoor nodig?


Helaas volstaat een model niet. Het moet ook ‘gevuld’ worden met relevante inhoud.


Stap 1


Data vormen de basis van dynamische analyse. Succesvolle analyse vereist consistente en gestructureerde gegevens. Om dit te realiseren, is het opzetten van een methode voor gegevensverzameling belangrijk.


Stap 2


Ontwikkel een data gedreven aanpak, waardoor beslissingen in uw organisatie ondersteund worden door data en analyses. Hiervoor is het nodig dat data toegankelijk zijn voor beslissingsnemers in uw organisatie. Modellen zorgen ervoor dat data niet louter cijfers zijn, maar betekenis krijgen.


Stap 3


Modelanalyse verbetert het menselijke oordeel, en dus nauwkeurigere voorspellingen (denk in dit verband aan strategische scenario's). Het geeft ook richting aan wat u concreet kunt doen, bij onder meer performance, motivatie, verloop,…


Besluitvorming


Kennis van het eigen/gezamenlijke besluitvormingsproces is hierbij noodzakelijk. Door dit te begrijpen en te optimaliseren, kunt u het nodige vertrouwen en vermogen opbouwen om strategieën voor de lange termijn te realiseren.


Uit onderzoek blijkt dat methodisch werken beter is dan vertrouwen op ‘buikgevoel’, maar dat dit buikgevoel methodisch werken zeker kan aanvullen.


Kortom: bouw een sterk strategisch team uit, met en door het opzetten en gebruiken van dynamische modellen als analyse- en ontwikkelingsinstrument!


Guido Van Nuffelen | www.orchestri.com

18 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page