top of page
 • guido718

Hoe kan u de EU klimaat-regelgeving in uw voordeel gebruiken?

Bijgewerkt op: 5 okt. 2023
Het zou zomaar kunnen dat,

 • de inflatie (1) en de economische schade (2)

in de toekomst gaan oplopen.


(1) Projections from state-of-the-art climate models show that in the absence of historically un-precedented adaptation, future warming will cause global increases in annual food and headline inflation of 0.92-3.23 and 0.32-1.18 percentage-points per year respectively, under 2035 projected climate (uncertainty range across emission scenarios, climate models and empirical specifications), as well as altering the seasonal dynamics of inflation. – The impact of global warming on inflation: averages, seasonality and extremes – ECB - 2023


(2) Zo publiceerde de Universiteit Utrecht afgelopen maart een onderzoek, waarin staat dat de economische schade bij een opwarming van 2°C in 2100 oploopt tot 2% van het wereldwijde bruto binnenlands product. Bij 3°C opwarming bedraagt de schade zelfs 10% tot 12%. – FT 202308

Hoe kan u deze schade voorkomen en een betere weg voor uw bedrijf kiezen?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. Overzicht van de EU regelgeving


De Europese Green Deal krijgt stilaan vorm, inhoud en regelgeving. M.a.w. de tijd van implementatie richting duurzaamheid is aangebroken.


Om regelgeving te kunnen implementeren, moet u weten wat ze inhoud. Hieronder vindt u een kort historisch overzicht. (Rechtstreeks uit de EU communicatie).


12 juli 2020: EU Taxonomy

The Taxonomy Regulation was published in the Official Journal of the European Union on 22 June 2020 and entered into force on 12 July 2020. It establishes the basis for the EU taxonomy by setting out the 4 overarching conditions that an economic activity has to meet in order to qualify as environmentally sustainable.


The Taxonomy Regulation establishes six climate and environmental objectives


 • Climate change mitigation

 • Climate change adaptation

 • The sustainable use and protection of water and marine resources

 • The transition to a circular economy

 • Pollution prevention and control

 • The protection and restoration of biodiversity and ecosystems


5 januari 2023: CSRD

On 5 January 2023, the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) entered into force. This new directive modernises and strengthens the rules concerning the social and environmental information that companies have to report. A broader set of large companies, as well as listed SMEs, will now be required to report on sustainability.


31 juli 2023: ESRS

The Commission adopted today the European Sustainability Reporting Standards (ESRS) for use by all companies subject to the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). This marks another step forward in the transition to a sustainable EU economy.

 • Cross-cutting - ESRS 1 - General Requirements

 • Cross-cutting - ESRS 2 - General Disclosures

 • Environment - ESRS E1 - Climate

 • Environment - ESRS E2 - Pollution

 • Environment - ESRS E3 - Water and marine resources

 • Environment - ESRS E4 - Biodiversity and ecosystems

 • Environment - ESRS E5 - Resource use and circular economy

 • Social - ESRS S1 - Own workforce

 • Social - ESRS S2 - Workers in the value chain

 • Social - ESRS S3 - Affected communities

 • Social - ESRS S4 - Consumers and end users

 • Governance - ESRS G1 - Business conduct


2. Overzicht van de belangrijkste concepten


Daarbovenop hebben twee concepten een belangrijke invloed op wat de volgende jaren belangrijk voor u zal worden in het economische bestel: Double materiality’ en ‘Scope’.


Double materiality

The CSRD incorporates the concept of ‘double materiality’. This means that companies have to report:


 • not only on how sustainability issues might create financial risks for the company (financial materiality) (3),

 • but also on the company’s own impacts on people and the environment (impact materiality) (4).


(3) Investors are increasingly interested in both sides of this equation. They of course want to understand the risks to their investments, and in this respect the sustainability reporting requirements reinforce investor protection. But many investors also want to know how their investments impact people and the environment. This is partly as a result of the growing market for sustainable investment products, and partly because investors themselves are required to report on these impacts, especially under the EU’s Sustainable Finance Disclosure Regulation.


(4) Other stakeholders, including civil society organisations and trade unions, expect a transparent and objective account of a company’s impact on issues such as biodiversity, climate change or human rights. Clear and consistent impact-materiality disclosure requirements and external certification by auditors or other assurance providers will reduce the risk of ‘greenwashing’.


Scope 1, 2 and 3

 • Scope 1 emissions

Scope 1 covers emissions from sources that an organisation owns or controls directly – for example from burning fuel in our fleet of vehicles (if they’re not electrically-powered).

 • Scope 2 emissions

Scope 2 are emissions that a company causes indirectly and come from where the energy it purchases and uses is produced. For example, the emissions caused when generating the electricity that we use in our buildings would fall into this category.

 • Scope 3 emissions

Scope 3 encompasses emissions that are not produced by the company itself and are not the result of activities from assets owned or controlled by them, but by those that it’s indirectly responsible for up and down its value chain. An example of this is when we buy, use and dispose of products from suppliers. Scope 3 emissions include all sources not within the scope 1 and 2 boundaries.


Waardeketen

Al het voorgaande brengt u naadloos bij de idee van de ‘Value chain’ waarbinnen u opereert.


Om hiervan een beeld te krijgen moet u eens ‘I, Pencil, My Family Tree - By Leonard E. Read. ’ in Google typen. Het is ‘A charming story which explains how something as apparently simple as a pencil is in fact the product of a very complex economic process based upon the division of labor, international trade, and comparative advantage.’


Zelfs zo’n eenvoudig voorwerp als een potlood kan niet zonder de samenwerking van vele afzonderlijke organisaties.


Als deel van de economische KMO markt, hebt u uw plaats in die keten en dus een enorme opportuniteit om de nood van uw klanten (hun CSRD-rapportage verplichting) te verlichten.


Hoe dan ook zullen de grotere bedrijven bij de kleinere komen aankloppen om hun (keten)verplichtingen te realiseren.


Ook al bent u nu nog niet rapportage plichtig, het is een enorme USP als u uw producten en diensten in de context van de Green deal – CSRD – ESRS – Circulaire economie kan inbedden. Voor de volgende jaren zal dit de context zijn waarin de economie zich zal ontwikkelen.

Regelgeving

De economische context zal in de nabije toekomst voor een groot deel bestaan uit nieuwe regelgeving die door uw bedrijf zal moeten geïncorporeerd en ‘verteerd’ worden. Bovenstaand heb ik wat woorden vet afgedrukt. Hier zijn ze nog even voor u op een rijtje:

 • circular economy

 • sustainability

 • workforce

 • business conduct

 • financial risks

 • impact

 • direct control

 • purchases

 • up and down the value chain

De (ESRS) regelgeving hierover is het sluitstuk van ESG:


‘Climat change’ (Environment) initieert ‘organisational change’ (Social), wat – omdat we in een maatschappij samenleven – resulteert in regelgeving (Governance).


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3. Hoe kan u de regelgeving in uw organisatie opnemen?


Er bestaat een foute opvatting dat compliance met EU regelgeving zomaar en op één moment omgezet kan worden in interne governance. Onderstaand schema geeft u een beeld van de weg die regelgeving in uw organisatie zal gaan.

E(nvironment)

Regelgeving moet u eerst als ‘compliance’ (voldoen aan) in uw organisatie opnemen. Dit heeft enerzijds rechtstreeks invloed op uw ‘businessmodel’ en welk ‘human capital’ u hiervoor ter beschikking hebt. En anderzijds op welk ‘commercieel management’ u kan aanhouden en welke ‘assets- & enablers management’ u hiervoor kan optuigen.


S(ocial)

Wanneer de regelgeving verder doorheen de organisatie vloeit zal u moeten bekijken hoe u dit kan organiseren doorheen ‘HR-management’ en ‘Operationeel-anagement‘.


G(overnance)

Pas in derde instantie (en vanuit uw ervaring & bedrijfscultuur) zal u de regelgeving kunnen omzetten in interne ‘goverance’.


Uit bovenstaand schema blijkt duidelijk dat compliance (voldoen aan) aan nieuwe regelgeving niet zomaar gebeurt.


Het heeft invloed op uw business model en dus ook op uw commercieel management. Dit heeft dan weer invloed op de inzet van uw human capital enerzijds en hoe u uw assets- en enablers aanwendt anderzijds.


Of om het anders te zeggen,

het incorporeren van de EU regelgeving is op zich een businessproces.

Laat me één voorbeeld geven (met dien verstande dat u weet dat dit maar één element is uit de hele regelgeving).


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


EU-REGELGEVING


ESRS E5 – Resource use and circular economy

Metrics and targets – Disclosure Requirement E5/3 – Targets related to resource use and circular economy


23. The objective of this Disclosure Requirement is to enable an understanding of the targets the undertaking has adopted to support its resource use and circular economy policy and to address its material impacts, risks and opportunities.


Om het in met verstaanbare woorden te zeggen, hoe gaan we om met :

 1. Refuse

 2. Rethink

 3. Reduce

 4. Reuse

 5. Repair

 6. Refurbish

 7. Remanufacture and Repurpose

 8. Recycle

UW COMPLIANCE MANAGEMENT

U zal dit niet ‘zomaar’ kunnen opnemen in uw bedrijfsbeleid. U zal moeten gaan nadenken wat voor u cruciaal is en HOE u een pad naar compliance opzet. Het feit dat u een productiebedrijf, een servicebedrijf of en gemengd bedrijf bent, zal hierin een cruciale rol spelen.


BUSINESS MODEL

 • Hoe verandert het moeten voldoen aan standaarden (compliance) ons denken over ons business model?


HUMAN CAPITAL

 • Hebben we, indien we ons business model moeten aanpassen, een aanpassing nodig in ons human capital bestand?


COMMERCIEEL MANAGEMENT

 • Als we ons business model (moeten) aanpassen, hoe zullen we dan ons commercieel model aanpassen?


ASSETS- & ENABLERS MANAGMENT

 • Welke (nieuwe) beloftes hebben we aan onze klanten gedaan?

 • Hebben we de tastbare- (bijvoorbeeld grondstoffen) en niet tastbare middelen (bijvoorbeeld onderhoud) onder controle om deze beloftes waar te maken?


HR-MANAGEMENT & OPERATIONEEL MANAGEMENT

 • Ik neem beiden hier even samen om de zaak niet te compliceren. (Hoe) zijn onze medewerkers opgeleid in het nieuwe business model, …, wat gaan we precies doen om ons operationeel model aan de regelgeving aan te passen.


GOVERNANCE

 • Governance gaat over het duurzaam verankeren van concrete regels en gebruiken in de eigen organisatie. Hierdoor hebt u meer zekerheid dat wat uw organisatie doet, ook de doelen van uw bedrijf haalt.

 • Nadat al het vorige overlopen, geëvalueerd, bijgesteld en in ‘gewoontes’ is omgezet, kan het worden verankert in ‘governance’.


Als u de compliance aan de EU-regelgeving niet ziet als iets dat moet gebeuren, maar als een opportuniteit om een duurzame transitie naar duurzame bedrijfsvoering in uw bedrijf op gang te brengen, hebt u bij voorbaat gewonnen!

Guido Van Nuffelen | www.orchestri.com

13 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page