top of page
  • guido718

ESG ondernemerschap
Corporate Social Responsibility, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, People-Planet-Profit, Environmental-Social-Governance. Wellicht kent u nog zulke termen.


De vraag blijft wat de precieze inhoud hiervan is en hoe u ze, als ondernemer, kan gebruiken als hefbomen voor uw ondernemen.


We starten bij uw ondernemerschap zelf.


Lynda Applegate, Janet Kraus, and Timothy Butler (Harvard Business School) gingen in ‘Skills and Behaviors that Make Entrepreneurs Successful’ op zoek naar de vaardigheden en het gedrag van ondernemers. Ze kwamen uit bij volgende lijst.


(Ondernemers die de onderneming zelf hadden opgericht scoorden gemiddeld beter op de items die met een asterix aangeduid zijn.)


1. *Visie en invloed.

Vaardigheden en gedrag dat verband houdt met het vermogen om alle interne en externe belanghebbenden te sturen naar samenwerking om de bedrijfsvisie en -strategie uit te voeren.


2. *Kansen identificeren.

Vaardigheden en gedrag dat verband houdt met het vermogen om zakelijke kansen met een hoog potentieel te detecteren.


3. *Netwerken bouwen.

Vaardigheden en gedrag dat verband houdt met het vermogen om de nodig middelen te verzamelen en de professionele en zakelijke netwerken te creëren die nodig zijn voor het opzetten en laten groeien van een zakelijke onderneming.


4. *Onzekerheid aankunnen.

Vaardigheden en gedrag dat verband houdt met het vooruit helpen van de zakelijke agenda in onzekere en dubbelzinnige omstandigheden.


5. Efficiënte besluitvorming.

Vaardigheden en gedrag dat verband houdt met het vermogen om effectieve en efficiënte zakelijke beslissingen te nemen, zelfs bij onzekere informatie.


6. Samenstellen en motiveren van een business team.

Vaardigheden en gedrag dat nodig is om de juiste leden van een team te selecteren en dat team te motiveren om zakelijke doelen te bereiken.


7. Samenwerking en teamoriëntatie.

Vaardigheden en gedrag als sterke teamspeler die in staat is om een persoonlijke agenda ondergeschikt te maken om zo het succes van het bedrijf te verzekeren.


8. Operationeel management.

Vaardigheden en gedrag dat verband houdt met het vermogen om de lopende activiteiten van een bedrijf met succes te beheren.


9. Verkoop.

Vaardigheden en het gedrag dat nodig is om een effectieve verkooporganisatie op te bouwen waarmee klanten met succes kunnen worden geworven, bediend en behouden, terwijl sterke klantrelaties en betrokkenheid wordt bevorderd.


10. *Financieel beheer.

Vaardigheden en gedrag dat verband houdt met het succesvol beheren van alle financiële aspecten van de zakelijke onderneming.


Having good competitive insight isn’t effective or useful unless it actually impacts decisions that the organization makes.

John Horn | Washington University


Wat heeft in deze tijden uw aandacht nodig om de juiste visie te ontwikkelen, betere beslissingen te nemen en het financieel goed te doen?


In The International Journal of Management Education – 2022, beschrijft Steven Greenland hiervoor een model met 5 elementen in het artikel “Sustainable management education and an empirical five-pillar model of sustainability”:


1. Sociale duurzaamheid.

Sociale duurzaamheid verwijst naar een proces dat duurzame gemeenschappen creëert die het welzijn van individuen bevorderen, inclusief gezondheids- en welzijnsoverwegingen, veiligheidskwesties, de interacties tussen individuen en de ondersteuning van sociale waarden en culturele levensstijlen.


2. Duurzaamheid van het milieu.

Duurzaamheidsmodellen wijzen richting de verantwoordelijkheid voor het milieu door gerichte interactie met het natuurlijke ecosysteem om zo natuurlijke hulpbronnen te behouden en te voorkomen dat hun beschikbaarheid voor toekomstige generaties in gevaar komt. Verder omvatten ze de uitstoot van verontreinigende stoffen, afvalminimalisatie en -recycling en de duurzame productie en logistiek van groene producten.


3. Duurzaam ondernemen.

Duurzaamheid van bedrijfsvoering gaat verder dan het begrip MVO en wordt gedefinieerd als “de leiderschaps- en managementbenadering die een bedrijf hanteert, zodat het winstgevend kan groeien en tegelijkertijd sociale, ecologische en economische output kan leveren”. Als zodanig biedt deze dimensie een breder bereik in de context van bedrijfsprofilering dan de standaard rapportagefunctie van MVO.


4. Economische duurzaamheid.

Op macroniveau verwijst economische duurzaamheid naar praktijken die bedoeld zijn om economische groei op de lange termijn te verzekeren zonder de sociale en ecologische aspecten van de maatschappij in gevaar te brengen.


5. Politieke duurzaamheid.

Hoewel politieke duurzaamheid wel eens over het hoofd wordt gezien in meer traditionele modellen voor duurzame ontwikkeling, wordt die steeds relevanter omdat de behoefte aan nieuwe vormen van governance duidelijk wordt. Elke (economische) actie is (politiek) duurzaam als het de realisatie van huidige maatschappelijke doelen en de behoefte aan middelen mogelijk maakt zonder toekomstige doelen en behoeften in gevaar te brengen.


Verleden, heden en toekomst komen samen in uw ESG beleid. Het is bij uitstek een strategisch onderwerp.


Guido Van Nuffelen | www.orchestri.com

3 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page