DARWIN

Beknopt overzicht van Darwins theorie

1.GENETISCHE VARIATIE
Binnen een populatie van een soort bestaat, door mutaties en recombinatie bij de genen van individuen, variatie in erfelijke eigenschappen. 

VERSCHEIDENHEID → INNOVATIE → DROMEN

WAARDENNEUTRAAL

 2.CONFRONTATIE MET DE OMGEVING
Sommige individuen hebben een voordelige eigenschap (fenotype op basis van een genotype) en zijn daarom beter uitgerust om selectie te overleven dan andere. 

TALENTEN → STRATEGIE → DENKEN

WAAROM bestaan we?
Om onze unieke eigenschap(pen) te verdedigen en door te geven.

 3.SELECTIE
Door de natuurlijke -, seksuele -, verwantschap – of kunstmatige selectie te overleven, zullen deze individuen de mogelijkheid hebben (meer) nakomelingen te krijgen. 

VAARDIGHEDEN →TACTIEKDURVEN

HOE overleven we?
Door onze selectiekans te verhogen.

4.GENEN DOORGEVEN
Door deze nakomelingen te ‘verwekken/maken’ zal in de populatie de voordelige eigenschap genetisch vaker voorkomen en zal de populatie de eigenschap gaan vertonen. 

ACTIE → IMPLEMENTATIEDOEN

WAT doen we?

 Bibliografie

Oerdriften op de werkvloer – Bram Buunk
Darwins gevaarlijke idee – Daniel C. Dannett
Het bewustzijn verklaard – Daniel C. Dannet

Menselijke evolutie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beknopt overzicht van de menselijke evolutie.

Taxonomisch gezien behoort de mens tot de primaten, een geslacht
uit de superfamilie der mensapen (Hominoidea) waartoe ook de gibbons,
orang-oetans, gorilla’s en chimpansees behoren. De mens is de enige nog
levende soort uit het geslacht Homo, hoewel er wel stemmen op zijn gegaan
om de mens met de twee soorten chimpansees( Chimpansee + Bonobo)
in één geslacht te plaatsen.

Ongeveer 3,5 miljard jaar geleden leefden de eerste organismen eenvoudige eencellige in het water,

 • Tussen 1 miljard en 450 miljoen jaar geleden koloniseerden planten en insecten het land
 • 65 miljoen jaar geleden verschenen de eerste primaten
 • 6 miljoen jaar geleden verschenen de eerst mensachtige
 • 2,9 miljoen jaar geleden verscheen de Homo rudolfensis
 • 2,4 miljoen jaar geleden verscheen de Homo habilis
 • 1,8 miljoen jaar geleden verspreidde Homo erectus als de eerste mensensoort
  zich over andere continenten
 • 250.000 jaar geleden verscheen de Homo sapiens (de moderne mens)
 • 70.000 jaar geleden bij vulkaanuitbarstingen op Sumatra zouden de toen
  bestaande mensensoorten grotendeels zijn uitgestorven, alleen in het zuiden
  van Afrika overleefden zo’n 12.000 moderne mensen
 • 40.000 jaar geleden kwam de moderne mens kwam als Cro-Magnonmens naar Europa
 • 10.000 jaar geleden werd de landbouw uitgevonden
 • 5000 jaar geleden verschijnt het gebruik van het schrift

Reptiel brein heeft zich gedurende 3,5 miljard jaar ontwikkeld                                     x 500
Het lymbisch systeem heeft zich gedurende 65 miljoen jaar ontwikkeld                          x 10
De neo-cortex heeft zich gedurende 6 miljoen jaar ontwikkeld                                        1

 

Bibliografie

Oerdriften op de werkvloer – Bram Buunk
Darwins gevaarlijke idee – Daniel C. Dannett
Het bewustzijn verklaard – Daniel C. Dannet