Strategie ontwikkeling

UW STRATEGISCH TOEKOMSTPROJECT ONTWIKKELEN

Visie

Strategie

Tactieken

Missie

De bedoeling van uw ondernemen verhelderen is de beste strategische ontwikkeling

We leven nu in een gedigitaliseerde wereld, maar we werken nog dikwijls met de structuren, waarden en normen van organisaties uit het industriële tijdperk. Die hoeven zelfs niet meer te veranderen, we kunnen ze gewoon beter vervangen door nieuwe, want de geschiedenis wordt vaak bepaald door kleine groepen vernieuwers die vooruitkijken en niet door de grote massa die in het verleden blijft hangen. Vooruitkijken concentreert zich in een strategisch project.

"Uw Strategie (project)" - als overkoepelend begrip - is de kern van uw business voering. Het is de start van de unieke tocht van uw bedrijf. Geen doelloze reis, dat zou zonde van de energie zijn. Maar eentje van uw hele bedrijf onder leiding van één of meerdere reisleiders, waaronder u.

Uw strategisch project omvat,

het alfa en omega van uw bedrijf,

α & Ω
Uw belangen
Uw waarden
Uw doelen

Meer achter de tabs

Inner focus - uw belangen

 • KIJK.
  • Wat vindt u mooi, wat vindt u belangrijk? Uw belangen spruiten voor uit uw kijk op de toekomst.
 • VISIE.
  • Een beeld over de gezondheid van uzelf en uw organisatie. Dit schept overtuigingen.
 • BESTURING.
  • U gaat verbinding aan om uw belangen te kunnen implementeren.

Other focus - uw waarden

 • EMOTIES.
  • Wat vindt u goed, wat vindt u van waarde?
 • DE CONTEXT.
  • Wat maakt u gelukkig? Dit schept voorkeuren.
 • VOORSPELLEN.
  • U zoekt verbanden rondom u en wil innoveren.

Outer focus - uw doelen

 • OVERTUIGINGEN.
  • Wat is waar, wat wil u bereiken?
 • ACTIE.
  • U etaleert kracht, maar ervaart u ook uitdagingen.
 • STAKEHOLDERS.
  • U legt uw project uit aan alle stakeholders en maakt daarvoor maximaal gebruik van uw ervaring en intelligentie.

ingebed in de economische realiteit,

DESTEP
Demografie
Economie
Sociaal-maatschappelijk
Technol. innovatie
Ecologie
Politiek

Meer achter de tabs

De demografie bestudeert de kenmerken van bevolkingsgroepen en hun dynamiek aan de hand van thema's als het geboortecijfer, de vruchtbaarheid, het sterftecijfer, het huwelijkscijfer en de migratie. Ze analyseert de veranderingen van die verschijnselen in tijd en ruimte, naargelang van het sociaaleconomische en culturele milieu.  Demografische schommelingen kunnen zeer belangrijk zijn voor de arbeidsmarkt en moeten om die reden in een totale analyse worden opgenomen. (NBB)

Hieronder enkele voorbeelden.

World Economic Forum

Accelerating Workforce Reskilling for the Fourth Industrial Revolution

Clik hier voor het artikel

War on talent

"31 percent of employers worldwide are having trouble filling positions due to lack of suitable talent. As a result, “time to fill” statistics have dramatically risen, more than doubling in some cases."

Clik hier voor het artikel

De macro-economische situatie toont het verloop en de vooruitzichten van de grote indicatoren van de Belgische, Europese en wereld economie. Nationale banken, overheden, belangengroepen maar ook grote consultancy bedrijven publiceren op regelmatige basis hierover documenten.

Hieronder een voorbeeld.

PWC CEO Survey

"And even more heartening is the finding from PwC’s Workplace of the Future study that three-quarters of respondents are willing to take the initiative in updating their own skills rather than relying on their employer. Together, companies and their employees can meet the future well prepared. Finally, commit to a purpose. These trends all highlight the heightened expectations of the societies and communities in which businesses operate. That’s why every business needs a clear purpose – one that goes beyond financial goals to incorporate a broader set of shared values and behavioural expectations. Purpose defines ‘who’ a business is and why it exists; values and behaviours define a culture. These act as vital guideposts and benchmarks for every important decision."

Clik hier voor het artikel

Sociaal-maatschappelijke processen zijn bijvoorbeeld: vrouwenemancipatie, alledaags racisme, bewustwording van een trend, politiek-economische emancipatie en economische liberalisering, edm. Sociale verandering vindt vaak onbedoeld plaats, maar het gaat vooral om geplande en bedoelde sociale verandering met specifieke, situatie-gebonden en niet algemeen generaliseerbare doelstellingen. In deze processen van doelbewuste sociaal-culturele verandering zijn maatschappelijke communicatie en cultuur sleutelwoorden geworden.

Hieronder ene voorbeeld.

Transformative Innovation Policy Consortium

The Transformative Innovation Policy Consortium (TIPC) brings together global actors to examine and research respective innovation systems to explore the future of innovation policy – its foundation, formulation and governance.

Click hier voor de website

"We staan midden in de turbulentie van "economie-industrie-logistiek-retail 4.0"

Laat ons een klein stapje terug nemen en de geschiedenis overlopen.

• Laat 18de eeuw. De eerste industriële revolutie. Met de stoommachine kan de mens zelf over productie gaan beslissen en is hij niet meer afhankelijk van weer en wind.

• Vroeg 20ste eeuw. Elektriciteit veroorzaakt de tweede industriële revolutie. De lopende band en de arbeidsdeling wordt een feit.

• Twee de helft 20ste eeuw. 3de industriële revolutie. Elektronica zorg eerst voor automatisering en snel daarna voor de ontwikkeling van IT wat op haar beurt leidt tot de informatisering van de economie.

• Begin 21ste eeuw. Internet, internet of things, datastromen liggen aan de basis van nieuwe business modellen en verdienmodellen: de 4de industriële revolutie. Even vooruitblikken. Wat ik nodig heb, komt niet meer uit een fabriek, maar is een datastroom die zich op m’n keukentafel (in een printer) omzet in het gewenste voorwerp.

Hieronder een voorbeeld van de gevolgen hiervan.

Leadership Guidelines for the Digital Age

11 strategic implications and recommendations

Clik hier voor het artikel

Ecologie is een brede term geworden die de natuurbronnen waarnaar hij vroeger verwees steeds meer overstijgt. Gezien het eenieder op deze planeet aangaat, is het het onderwerp van globale discussie (handels- en klimaatakkoorden, WEF, ...), maar kan tegelijkertijd niemand er onderuit.

Een voorbeeld.

 

World Economic Forum - Shaping the Future of Environment and Natural Resource Security

Click hier voor de site.

Politieke factoren omvatten gebieden als belastingbeleid, milieuvoorschriften, handelsbelemmeringen en -heffingen en politieke stabiliteit, maar ook de wirwar van ondersteunende maatregelen op de verschillende politieke niveaus: lokaal, gewestelijk, nationaal, Europees, ...

Hieronder een voorbeeld.

VARIO 2018

Click hier voor het VARIO Programma 2018

samengebacht in 'de bedoeling': krachten bundelen doorheen visie, strategie, tactieken en missie.

De bedoeling
Visie
Strategie
Tactieken
Missie

Meer achter de tabs

De toekomst maak je zelf.

De toekomst maak je zelf – en wat je er van maakt is een kwestie van authenticiteit en originaliteit, zelfvertrouwen en durf, besluitvaardigheid en overtuigingskracht.

 

We leggen de lat eerst hoog voor onszelf, later leggen we hem tegen de harde werkelijkheid om te zien wat stand kan houden.

 

Mensen hebben een belang, waarden en doelen nodig, individueel en gezamenlijk. Alle systemen die met feedback/feedforward gestuurd worden - ook levende systemen zoals mensen - hebben een streefwaarde nodig. Zoals een thermostaat een gewenste temperatuurinstelling nodig heeft. Anders doet hij maar wat.

 

"Een onderneming die niet - intern, tegenover de eigen mensen, en extern tegenover alle relaties, klanten voorop - menselijke waarden het hoogst in het vaandel zet, zal het zowel aan voldoende normbesef, als aan inlevingvermogen ontbreken om van werkelijke waarde te zijn."

Peter Drucker

De unieke wijze om naar uw visie toe te groeien.

De metafoor voor onze visie is het beeld dat we hebben - staande in Cairo - hoe het aan de bron van de Nijl zal zijn, als we daar zullen zijn.

Hiervan uitgaande kunnen we onze unieke strategie ontwikkelen. Hoe zullen we ons gedragen onderweg? Wat moeten we doen om er te geraken? Welke resources kunnen we gebruiken? Wie en wat zullen we meenemen op onze tocht?

Onze unieke strategie zijn de gedragsregels van al wie we meenemen op onze tocht naar de bron van de Nijl.

 • Zullen we efficiënt te werk gaan (opex)?
 • Zullen we onze tocht afstemmen op de mensen die we tegenkomen (customer intimacy)?
 • Of zullen we inzetten op nieuwe dingen die we nodige achten om er te geraken (innovation)?

De (financiële) plannen.

Oorspronkelijk is het woord tactiek op het eind van de 18e eeuw ontwikkeld als een aanduiding van de methode om troepen op een bepaalde manier vlak voor een veldslag op te stellen. In het begin van de 19e eeuw werd er een tegenstelling gemaakt met de strategie: de strategie was dan de manier waarop men met een leger manoeuvreerde voor en na de eigenlijke veldslag, de tactiek de wijze waarop men tijdens die slag vocht.

Het woord werd voor de methode gebruikt, maar eerder voor een concrete toepassing ervan.

In management is een tactiek een plan voor de inzet van middelen en tools om een bepaald doel te bereiken. Er wordt gedetailleerd gekozen uit alternatieven. Tactische beslissingen lopen over een middellange periode, één tot drie jaar. De beslissingen die op tactisch niveau genomen worden moeten bijdragen aan de strategie op langere termijn. Beslissingen over bijvoorbeeld prijzen zijn tactisch; over producten en diensten strategisch.

Wat dragen we uit?

De missie is de reis van onze organisatie, met een eindpunt dat als succesvol kan beschouwd worden: ga en maak het waar!

 • Hoe moeten wij, als leidinggevenden, ons gedragen om de organisatie haar visie op de toekomst te laten waarmaken?
 • Wat zijn onze persoonlijke doelen, hoe engageren we onszelf
 • Hoe motiveren we onze medewerkers?
 • Hoe weten we dat we succesvol zijn?

MET DE ERVARING VAN UW REALITEIT

Strategische acties

Strategische acties zijn aanpassingen aan uw activiteiten die u als bedrijf doet om uw toekomst te vrijwaren. Er zijn twee mogelijke manieren waarop dit kan gebeuren:

 • De strategische actie is een reactie op de impact die de economische situatie heeft op uw bedrijf.

M.a.w. de economische omgeving waarin u opereert verandert en u past zich daaraan aan. Dit is een noodzakelijke actie om de positie van uw bedrijf/organisatie te behouden of om het groeipad parallel te houden met de algemene economische groei.

 • De strategische actie start bij uzelf die het beter wil doen dan de algemene economische groei.

Dit is de actie van u als ondernemer die kansen ziet in de economische situatie waarin u zich bevindt.

Naast M&A, financiële-, operationele- en kwalitatieve verbeterprojecten, is innovatie de manier om hiermee om te gaan. Hier zijn de drie basismanieren om marktaandeel te veroveren:

Product innovatie

Vaak wanneer men aan innovatie denkt, denkt men aan productinnovatie. Productinnovatie kan in drie verschillende vormen voorkomen.

 • De ontwikkeling van een nieuw product of dienst, zoals de elektrische auto.
 • Een nieuwe functie voor een bestaand product, zoals de hybride auto.
 • Een prestatieverbetering van een bestaande product, zoals de verlaging van CO² uitstoot van betere motoren.

Technologische vooruitgang, veranderingen in klantvereisten of verouderd productontwerp zijn ‘drivers’ van productinnovatie. Productinnovatie zou moeten resulteren in een grotere vraag naar een product, maar we zien de laatste tijd dat dit surplus stilaan afkalft omdat de technologische vooruitgang de focus van producenten en diensten verlegt van de producent naar de klant zelf.

Proces innovatie

Procesinnovatie is waarschijnlijk de minst sexy vorm van innovatie. ‘Een proces’ is de combinatie van faciliteiten, vaardigheden en technologieën die worden gebruikt om een product te produceren, te leveren en te ondersteunen of om een dienst te verlenen. Binnen deze brede categorieën zijn er ontelbare manieren om het proces te verbeteren.

 • Procesinnovatie kan veranderingen omvatten in de apparatuur en technologie die wordt gebruikt in de ontwikkeling, ontwerp en fabricage van producten en diensten.
 • Maar ook de verbetering van de tools, technieken en softwareoplossingen die worden gebruikt om te helpen bij de sales-, administratieve- en toeleveringsketens of de bezorgings- en servicesystemen.

Over het algemeen verlagen veranderingen in het proces de productiekosten eerder dan dat ze een hogere omzet genereren.

Organisatie innovatie

Organisatie innovatie is bijna altijd radicaal, risicovol en transformerend.

Organisatie innovatie is waarschijnlijk de meest uitdagende van de innovatie types omdat dit de organisatie wellicht de grootste inspanning tot verandering vraagt.

Vaak worden de processen die geoptimaliseerd werden om een bedrijf succesvol en winstgevend te maken, juist het doelwit voor de transformatie. En in sommige gevallen kunnen deze veranderingen de bedrijfsidentiteit zelf in vraag stellen of conflict komen met merkverwachtingen van de klanten.

Strategie uitvoering

De strategie van uw bedrijf wordt uitgevoerd door uw medewerkers van hoog tot laag.

Ze passen zich aan, aan de reële situatie die intern gecreëerd wordt ten opzichte van uw klanten en prospecten.

 •  Soms zijn medewerkers in hun handelen, aangestuurd door hun klantencontacten, voorop op de structurele implementatie.
 •  Soms zijn de medewerkers verstard in hun handelen. Ze hebben zich naar binnen gekeerd en dikwijls teruggetrokken in functionele silo’s.

We kunnen best rekening houden met de reële organisatie-evolutie - die impliciet gebeurt omdat de economische omgeving, uw klanten en prospecten veranderen - wanneer we interne structurele veranderingen doorvoeren bij strategie implementatie.

Veranderbereidheid

Medewerkers veranderen niet, ze passen zich maar al te graag aan aan veranderende omstandigheden.

Miljoenen bedrijven wereldwijd gaan onbewust, maar soms ook bewust, van situatie A naar situatie B. Bedrijfsleiders weten (als dit bewust gebeurt) of voelen (als dit onbewust gebeurt) dat dit een moeilijke periode is met organisatorische onrust en misschien wel weerslag op de boeken. Maar als de verandering een juist antwoord is op de eisen van de economie, dan zal het bedrijf deze veranderingen doorstaan.

Wel is het zo dat bedrijfsleiders zich de last van een tegenwerkende organisatie willen ontzien. Ze starten daarom een “change-project” met als doel de organisatie mee te krijgen.

Beter is om het ware doel voorop te zetten: uw strategie implementeren.

Bevlogenheid

Het is dus zaak om iplv. medewerkers te veranderen – wat weerstand oproept – de veranderbereidheid van medewerkers te kanaliseren naar de implementatie van uw strategie.

Het mechanisme dat hier speelt is de overgang van objectieve werkelijkheid naar subjectieve werkelijkheid. Niemand ziet de wereld zoals ze is, maar wel zoals we ze interpreteren. De eigen opvattingen, waarden en normen zijn hierbij richtinggevend.

Wanneer de strategische opvattingen, waarden en normen van de organisatie helder zijn, wordt 'veranderen' eenvoudig. Want wanneer medewerkers hun opvattingen, waarden en normen gaan richten naar deze van uw organisatie ontstaat bevlogenheid.

Samenwerking

De kous is niet af met bevlogenheid. De sterkste kracht van mensen is de mogelijkheid tot samenwerking. Zeker als ze – ondersteund door opvattingen, waarden en normen – kunnen geloven in een sterk STRATEGISCH VERHAAL dat hen verbindt.