Strategie ontwikkeling

UW STRATEGISCH TOEKOMSTPROJECT ONTWIKKELEN

Visie

Strategie

Tactieken

Missie

De bedoeling van uw ondernemen verhelderen is de beste strategische ontwikkeling

We leven nu in een gedigitaliseerde wereld, maar we werken nog dikwijls met de structuren, waarden en normen van organisaties uit het industriële tijdperk. Die hoeven zelfs niet meer te veranderen, we kunnen ze gewoon beter vervangen door nieuwe, want de geschiedenis wordt vaak bepaald door kleine groepen vernieuwers die vooruitkijken en niet door de grote massa die in het verleden blijft hangen. Vooruitkijken concentreert zich in een strategisch project.

"Uw Strategie (project)" - als overkoepelend begrip - is de kern van uw business voering. Het is de start van de unieke tocht van uw bedrijf. Geen doelloze reis, dat zou zonde van de energie zijn. Maar eentje van uw hele bedrijf onder leiding van één of meerdere reisleiders, waaronder u.

Uw strategisch project omvat,

het alfa en omega van uw bedrijf,

Meer achter de tabs

ingebed in de economische realiteit,

Meer achter de tabs

samengebacht in 'de bedoeling': krachten bundelen doorheen visie, strategie, tactieken en missie.

Meer achter de tabs

MET DE ERVARING VAN UW REALITEIT

Strategische acties

Strategische acties zijn aanpassingen aan uw activiteiten die u als bedrijf doet om uw toekomst te vrijwaren. Er zijn twee mogelijke manieren waarop dit kan gebeuren:

  • De strategische actie is een reactie op de impact die de economische situatie heeft op uw bedrijf.

M.a.w. de economische omgeving waarin u opereert verandert en u past zich daaraan aan. Dit is een noodzakelijke actie om de positie van uw bedrijf/organisatie te behouden of om het groeipad parallel te houden met de algemene economische groei.

  • De strategische actie start bij uzelf die het beter wil doen dan de algemene economische groei.

Dit is de actie van u als ondernemer die kansen ziet in de economische situatie waarin u zich bevindt.

Naast M&A, financiële-, operationele- en kwalitatieve verbeterprojecten, is innovatie de manier om hiermee om te gaan. Hier zijn de drie basismanieren om marktaandeel te veroveren:

Vaak wanneer men aan innovatie denkt, denkt men aan productinnovatie. Productinnovatie kan in drie verschillende vormen voorkomen.

  • De ontwikkeling van een nieuw product of dienst, zoals de elektrische auto.
  • Een nieuwe functie voor een bestaand product, zoals de hybride auto.
  • Een prestatieverbetering van een bestaande product, zoals de verlaging van CO² uitstoot van betere motoren.

Technologische vooruitgang, veranderingen in klantvereisten of verouderd productontwerp zijn ‘drivers’ van productinnovatie. Productinnovatie zou moeten resulteren in een grotere vraag naar een product, maar we zien de laatste tijd dat dit surplus stilaan afkalft omdat de technologische vooruitgang de focus van producenten en diensten verlegt van de producent naar de klant zelf.

Procesinnovatie is waarschijnlijk de minst sexy vorm van innovatie. ‘Een proces’ is de combinatie van faciliteiten, vaardigheden en technologieën die worden gebruikt om een product te produceren, te leveren en te ondersteunen of om een dienst te verlenen. Binnen deze brede categorieën zijn er ontelbare manieren om het proces te verbeteren.

  • Procesinnovatie kan veranderingen omvatten in de apparatuur en technologie die wordt gebruikt in de ontwikkeling, ontwerp en fabricage van producten en diensten.
  • Maar ook de verbetering van de tools, technieken en softwareoplossingen die worden gebruikt om te helpen bij de sales-, administratieve- en toeleveringsketens of de bezorgings- en servicesystemen.

Over het algemeen verlagen veranderingen in het proces de productiekosten eerder dan dat ze een hogere omzet genereren.

Organisatie innovatie is bijna altijd radicaal, risicovol en transformerend.

Organisatie innovatie is waarschijnlijk de meest uitdagende van de innovatie types omdat dit de organisatie wellicht de grootste inspanning tot verandering vraagt.

Vaak worden de processen die geoptimaliseerd werden om een bedrijf succesvol en winstgevend te maken, juist het doelwit voor de transformatie. En in sommige gevallen kunnen deze veranderingen de bedrijfsidentiteit zelf in vraag stellen of conflict komen met merkverwachtingen van de klanten.

Strategie uitvoering

De strategie van uw bedrijf wordt uitgevoerd door uw medewerkers van hoog tot laag.

Ze passen zich aan, aan de reële situatie die intern gecreëerd wordt ten opzichte van uw klanten en prospecten.

  •  Soms zijn medewerkers in hun handelen, aangestuurd door hun klantencontacten, voorop op de structurele implementatie.
  •  Soms zijn de medewerkers verstard in hun handelen. Ze hebben zich naar binnen gekeerd en dikwijls teruggetrokken in functionele silo’s.

We kunnen best rekening houden met de reële organisatie-evolutie - die impliciet gebeurt omdat de economische omgeving, uw klanten en prospecten veranderen - wanneer we interne structurele veranderingen doorvoeren bij strategie implementatie.

Veranderbereidheid

Medewerkers veranderen niet, ze passen zich maar al te graag aan aan veranderende omstandigheden.

Miljoenen bedrijven wereldwijd gaan onbewust, maar soms ook bewust, van situatie A naar situatie B. Bedrijfsleiders weten (als dit bewust gebeurt) of voelen (als dit onbewust gebeurt) dat dit een moeilijke periode is met organisatorische onrust en misschien wel weerslag op de boeken. Maar als de verandering een juist antwoord is op de eisen van de economie, dan zal het bedrijf deze veranderingen doorstaan.

Wel is het zo dat bedrijfsleiders zich de last van een tegenwerkende organisatie willen ontzien. Ze starten daarom een “change-project” met als doel de organisatie mee te krijgen.

Beter is om het ware doel voorop te zetten: uw strategie implementeren.

Bevlogenheid

Het is dus zaak om iplv. medewerkers te veranderen – wat weerstand oproept – de veranderbereidheid van medewerkers te kanaliseren naar de implementatie van uw strategie.

Het mechanisme dat hier speelt is de overgang van objectieve werkelijkheid naar subjectieve werkelijkheid. Niemand ziet de wereld zoals ze is, maar wel zoals we ze interpreteren. De eigen opvattingen, waarden en normen zijn hierbij richtinggevend.

Wanneer de strategische opvattingen, waarden en normen van de organisatie helder zijn, wordt 'veranderen' eenvoudig. Want wanneer medewerkers hun opvattingen, waarden en normen gaan richten naar deze van uw organisatie ontstaat bevlogenheid.

Samenwerking

De kous is niet af met bevlogenheid. De sterkste kracht van mensen is de mogelijkheid tot samenwerking. Zeker als ze – ondersteund door opvattingen, waarden en normen – kunnen geloven in een sterk STRATEGISCH VERHAAL dat hen verbindt.