Over ons

Business Growth Partners

Als business growth partners "spelen" we niet mee. We participeren en denken mee, liefst drie stappen vooruit.

Orchestri - wat vanuit het latijn 'de toekomst plannen' betekent - is een samenwerking van senior generalisten op het gebied van

 • strategieontwikkeling,
 • leiderschap, organisatieontwikkeling & teambegeleiding,
 • een gezonde onderneming.

Als team begeleiden we bedrijfsleiders van grote en middelgrote ondernemingen uit diverse sectoren. Onze globale insteek geeft u de kans om samen met uw bedrijfsleiding te focussen op 'ondernemen' en 'een gezond bedrijf' in al haar aspecten.

We brengen onze kennis over op leiding en medewerkers door samen met hen uw project waarde(n)gericht te realiseren. Dit kan enkel door een hechte samenwerking op de werkvloer vanuit een grondige analyse, extra expertise en een doordachte methodiek die we uit het jarenlange werken met ondernemers samenbrachten.

Orchestri - from the Latin "planning the future" - is a collaboration of senior generalists in the field of

 • strategy execution,
 • leadership, organisational development & team mentoring,
 • the healthy organisation.

As a team, we assist managers of large and medium-sized companies from various sectors. Our global approach gives you the opportunity to focus, togheter with your management, to "enterpreneurship" and "my healthy company" in all its aspects.

We'll transfer our knowledge onto your leaders and employees by showing them how to deploy projects value-oriented. This is only possible through a close collaboration in the workplace, starting from a thorough analysis, our additional expertise and a methodology that we brought together from many years of working with entrepreneurs.

Waarom generalisten ook experts zijn

 

Je kan van ware generalisten niet zeggen dat ze ‘weinig weten van veel’. Ook zij zijn expert, bv. in het leggen van linken tussen – schijnbaar onverenigbare - domeinen. En de snelheid en het gemak waarmee ze zich kunnen inwerken in nieuwe thema’s is verbluffend.

Uiteindelijk is de generalist net zo goed een specialist. Zijn specialisatie ligt in de breedte en zijn toegevoegde waarde is minstens net zo groot als die van een hoogopgeleide specialist. Juist door die helikopterview kunnen generalisten verbanden tussen verschillende specialisaties herkennen en geeft een generalist sturing aan en zicht op complexe zaken.

Waar generalisten in uitblinken:

 •  Omgaan met onzekerheid
  • Omwille van hun bredere kijk, zijn ze beter in het maken van voorspellingen.
  • Ze gaan beter om met onvoorziene omstandigheden en paradoxen.
 • Leren
  • Ze hebben een onverzadigbare leerhonger.
  • Ze kunnen zich snel inwerken in een nieuwe materie.
  • Het zijn snelle denkers.
 • Nieuwsgierigheid
  • Ze zijn goed in het observeren.
  • Ze zien mogelijkheden waar anderen er geen zien.
  • Ze stellen inspirerende vragen.
 • Samenvatten
  • Ze kunnen goed de essentie distilleren uit complexe info.
  • Ze zijn goed in het aan elkaar knopen van losse eindjes.
  • Ze verliezen het geheel niet uit het oog.
 • Linken zien
  • Ze zijn geboren linkenleggers.
  • Ze zijn geweldig in het matchen van mensen.
 • Probleemoplossers
  • Ze zijn in staat een probleem vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken te benaderen.
  • Combineer je dit met de vorige talenten, dan krijg je een geboren probleemoplosser.