Fouten vs overtredingen

 

Om een echte waardegedreven organisatie te hebben moet je er als leidinggevende op gebrand zijn een juist onderscheid te maken tussen fouten en overtredingen. Beiden komen voor en onderscheiden zich niet altijd duidelijk. Toch zal uw organisatie u dankbaar zijn als u als leider dit onderscheid kan maken. Het maakt (mede) duidelijk voor welke waarden de organisatie werkelijk staat.

 

 • Omarm fouten. Het zijn gratis creativiteitssessies voor uw bedrijf.
 • Behandel overtredingen snel en correct. Ze verzuren anders uw organisatie.

 

 

 

 

Succes vanuit relatie en systemisch perspectief

Hoe denkt u over de resultaten in uw bedrijf?

Resultaat presenteert zich dikwijls als een paradox, met lessen die leidinggevenden wel eens negeren.

Phil Rosenzweig, professor aan de IMD Business School, en auteur van het onvolprezen boek ‘Het halo effect” geeft een concreet voorbeeld:
Een ondernemer nam cruciale maatregelen met als doel het verbeteren van de kapitaal / omzet efficiëntie. De inspanningen bleken een spetterende succes te zijn. De ratio ging van 3,4 naar 4,6. Inderdaad, zou je denken, een mooie verbetering. Maar, de concurrent van de ondernemer richtte ‘toevallig’ ook zijn inspanningen op deze ratio en was in staat om zijn verhouding van 5,1 tot 8,1 te verhogen tijdens dezelfde periode.

Dus, zelfs al versterkte de eerste ondernemer zijn absolute prestaties, zijn relatieve positie verzwakte.
Beter worden in absolute zin maakt niet uit als het gecompenseerd wordt door bijvoorbeeld de concurrentie of de socio-economische situatie.

Een nieuwe zienswijze is nodig. Kijk en handel vanuit relationeel / systemisch perspectief:

 • Denk en handel in functie van het geheel, niet van het onderdeel.

Succes is een combinatie van al uw acties in relatie tot alle elementen (ook die van je concurrenten).
Streef naar strategische uitmuntendheid.

 • Denk in relatieve termen.

Essentieel bij het meten van de resultaten van uw medewerkers of van uw bedrijf is de relatie tot significante anderen (klanten, medewerkers, aandeelhouders, concurrenten,…) veel belangrijker dan de absolute meeting.
Streef naar organisatorische uitmuntendheid.

 • Focus op het proces, niet op het resultaat.

Als u ‘wereldklasse’ wilt worden als violist of schaakspeler –  gebieden waar weinig geluk bij betrokken is – zal u ongeveer 10.000 uur geconcentreerd moeten oefenen.
Oefenen zal uw spel verbeteren en zal een goede indicator voor resultaat zijn.

Bedrijfsvoering heeft niet zo’n eenduidige relatie tussen vaardigheid en resultaat. Het is een relationele / systemische bezigheid waar vele spelers bij betrokken zijn.
Laten we, als metafoor en voor de duidelijkheid, een heel eenvoudige situatie nemen met maar twee actoren: jij en de croupier bij een black-jack spel (éénentwintigen) in het casino.
De verstandige keuze, waardoor je op lange termijn winst behaalt, is om bij 17 te passen. Mocht je toch een kaart vragen in deze situatie en de croupier deelt je een vier, waardoor je wint, is dit geen garantie op volgend succes. De croupier heeft niet de vaardigheid om je telkens de winnende kaart te delen.

Focus je op “de regels van het spel”, op het proces, niet op het eenmalige resultaat.
Streef naar operationele uitmuntendheid.

Als Bill Gates het café binnenkomt is iedereen miljonair, gemiddeld.

 

De gauscurve.

Wanneer je de lengte van een grote groep mensen bekijkt, merk je dat de middelste waarde en de gemiddelde waarde dicht bij mekaar liggen. Als je alle lengtes naast mekaar plot, krijg je een klokvormige kromme: de gauscurve. Deze (normaal)verdeling zit ons als gegoten. Spontaan kijken we vanuit deze vooronderstelling naar de wereld rondom ons. 

De paretoverdeling.

Hoe ander kan de wereld er uit zien. De Paretoverdeling (de 80/20 verdeling) stelt bijvoorbeeld dat 20% van de bevolking over 80% van de middelen beschikt. En 20% van die 20% bezit 80% van dat fortuin. Enz. Een recurente verdeling. Dat betekent dat in een dergelijk systeem de meeste mensen (of wat er ook gemeten wordt) onder het gemiddelde zit. (Pas) als Bill Gates het café binnenkomt, is iedereen miljonair, gemiddeld.

 

 

10 Amazing Life Lessons You Can Learn From Albert Einstein

 

Albert Einstein has long been considered a genius by the masses. He was a theoretical physicist, philosopher, author, and is perhaps the most influential scientists to ever live.

Einstein has made great contributions to the scientific world, including the theory of relativity, the founding of relativistic cosmology, the prediction of the deflection of light by gravity, the quantum theory of atomic motion in solids, the zero-point energy concept, to name a few of his scientific contributions.

Einstein received the 1921 Nobel Prize in Physics “for his services to Theoretical Physics, and especially for his discovery of the law of the photoelectric effect.” He’s published more than 300 scientific works and over 150 non-scientific works. Einstein is considered the father of modern physics and is probably the most successful scientist there ever was.

10 Amazing Lessons from Albert Einstein:

1. Follow Your Curiosity

“I have no special talent. I am only passionately curious.”

What piques your curiosity? I am curious as to what causes one person to succeed while another person fails; this is why I’ve spent years studying success. What are you most curious about? The pursuit of your curiosity is the secret to your success.

2. Perseverance is Priceless

“It’s not that I’m so smart; it’s just that I stay with problems longer.”

Through perseverance the turtle reached the ark. Are you willing to persevere until you get to your intended destination? They say the entire value of the postage stamp consist in its ability to stick to something until it gets there. Be like the postage stamp; finish the race that you’ve started!

3. Focus on the Present

“Any man who can drive safely while kissing a pretty girl is simply not giving the kiss the attention it deserves.”

My father always says you cannot ride two horses at the same time. I like to say, you can do anything, but not everything. Learn to be present where you are; give your all to whatever you’re currently doing. Focused energy is power, and it’s the difference between success and failure.

4. The Imagination is Powerful

“Imagination is everything. It is the preview of life’s coming attractions. Imagination is more important than knowledge.”

Are you using your imagination daily? Einstein said the imagination is more important than knowledge! Your imagination pre-plays your future. Einstein went on to say, “The true sign of intelligence is not knowledge, but imagination.” Are you exercising your “imagination muscles” daily, don’t let something as powerful as your imagination lie dormant.

5. Make Mistakes

“A person who never made a mistake never tried anything new.”

Never be afraid of making a mistake. A mistake is not a failure. Mistakes can make you better, smarter and faster, if you utilize them properly. Discover the power of making mistakes. I’ve said this before, and I’ll say it again, if you want to succeed, triple the amount of mistakes that you make.

6. Live in the Moment

“I never think of the future – it comes soon enough.”

The only way to properly address your future is to be as present as possible “in the present.”

You cannot “presently” change yesterday or tomorrow, so it’s of supreme importance that you dedicate all of your efforts to “right now.” It’s the only time that matters, it’s the only time there is.

7. Create Value

“Strive not to be a success, but rather to be of value.”

Don’t waste your time trying to be successful, spend your time creating value. If you’re valuable, then you will attract success. Discover the talents and gifts that you possess, learn how to offer those talents and gifts in a way that most benefits others. Labor to be valuable and success will chase you down.

8. Don’t Expect Different Results

“Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.”

You can’t keep doing the same thing everyday and expect different results. In other words, you can’t keep doing the same workout routine and expect to look differently. In order for your life to change, you must change, to the degree that you change your actions and your thinking is to the degree that your life will change.

9. Knowledge Comes From Experience

“Information is not knowledge. The only source of knowledge is experience.”

Knowledge comes from experience. You can discuss a task, but discussion will only give you a philosophical understanding of it; you must experience the task first hand to “know it.” What’s the lesson? Get experience! Don’t spend your time hiding behind speculative information, go out there and do it, and you will have gained priceless knowledge.

10. Learn the Rules and Then Play Better

“You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.”

To put it all in simple terms, there are two things that you must do. The first thing you must do is to learn the rules of the game that you’re playing. It doesn’t sound exciting, but it’s vital. Secondly, you must commit to play the game better than anyone else. If you can do these two things, success will be yours

Strategie: de blinden en de olifant

 

De Amerikaanse dichter John Godfrey Saxe’s (1816-1887)
schreef een gedicht over De Blinde Mannen en de Olifant.

Er waren eens zes man uit Hindostan,
het opdoen van kennis zeer gezind
Ze gingen op zoek naar de olifant
(ook al waren zij allen blind)
met onderzoek zouden zij oordelen naar bevind.

De eerste liep naar de olifant
maar kwam opeens ten val
tegen de brede en stevige flank
en verklaarde meteen aan al:
‘loof de heer,
maar de olifant is als een wal.’

De tweede voelde aan een slagtand
en riep: ‘hé, maar neen, mijn heer,
wat is immers zo rond en scherp?
Voor mij is duidelijk maar al te zeer.
Dit wonder van een olifant is als een speer.

Nu kwam ook de derde naderbij,
greep bij toeval, als ware het een stang,
de kronkelende slurf,
en sloeg terstond een toon aan van belang:
‘Aha,’ sprak hij, ‘de olifant lijkt erg op een slang.’

Nu stak de vierde gretig zijn handen uit,
en voelde aan de knie,
‘Waar dit beest nog het meest op lijkt
is wel duidelijk,’ meende die;
‘Er kan geen twijfel over zijn
het is een boom die ik hier voor mij zie.’

De vijfde raakte toevallig aan het oor
en zei: ‘zelfs als de blik niet tot het daglicht reikt,
Is zonneklaar wat ik hier heb;
wat ik voel is zonder twijfelen geijkt,
Is dat dit wonder van een olifant op een waaier lijkt.’

Nauwelijks nog had de zesde overwogen
waar hij eens beginnen zou,
of hij voelde al de slingerende staart,
zwaaiend gaf deze hem een douw,
‘Ik zie het al,’ zei de man, ‘de olifant is als een touw.’

En aldus zetten de zes uit Hindostan zich aan een debat,
met luide stem en onverveerd,
ieder zei er het zijne van
en liet zich door de ander onbekeerd,
Allen waren weliswaar ten deel in het gelijk,
samen echter hadden zij het verkeerd.

MORAAL:

Maar al te vaak varen allen,
denk ik, alledag,
Hun eigen koers, volkomen onwetend
over wat de ander denken mag,
En spreken zij allen van een olifant,
die geen van hen ooit zag.

 

 

 

Strategische aandachts toewijzing

 

Walter Mischel voerde in de jaren zestig een experiment uit waar u wellicht al van gehoord hebt. Hij zette kleuters een snoepje voor en vertelde hen dan dat hij er nog ging halen en dat ze een tweede konden krijgen als ze het eerste nog niet aangeraakt hadden voor hij terugkwam. Jaren later zocht hij de proefpersonen terug op.

Zij die daadwerkelijk van het eerste snoepje konden blijven, bleken op volwassen leeftijd succesvoller in het leven te staan.

Velen menen dat de wilskracht die hieruit spreekt een gevolg is van normen en waarden. Verder onderzoek heeft aangetoont dat het eerder het gevolg is van het richten van de aandacht. Dit kan je leren door de ‘aandachtlijstjes’ in je werkgeheugen te leren handeren in de richting van  het gewenste doel. Onze beslissingen worden bepaald door de feiten en gevoelens die door ons hoofd flitsen. Door onze aandacht strategisch toe te wijzen kunnen we dit proces reguleren door de gedachten te selectern waarbij we willen stilstaan.

 

Het Copernicaanse principe

 

Nicolaus Copernicus zette de zon in het middelpunt van ons zonnestelsel. Het bijzonder hieraan is dat hij inzag dat de aarde waarop wij leven geen bijzonder bevoorrechte positie inneemt in ons zonnestelsel.

Laat het even doorsijpelen wat deze idee betekent voor de mens: ieder van ons neemt geen bijzondere plaats in de omgeving waarin hij/zij vertoeft. Dit betekent dat er ruimte is om de eigen positie (vooroordelen) opzij te schuiven en onze relatie met de omgeving positief te herbekijken.

 

Homo sensus sapiens

 

Ik hoorde net een reclame voor een website waar je vliegtuigtickets kan bestellen. Naast de beste prijs, kan je ook kiezen uit vertrektijden, overstaptijden, beenruimte, service, … . Nadat iedereen vertrouwd is met websites die de beste prijs voorstellen, hebben we als consument toch behoefte aan andere dingen, die dichter bij onszelf staan. Ondanks de huidige crisis.

In de economie draait het denken nog steeds te veel om het begrip van de homo economicus, de idee dat de rationaliteit de instincten beheerst. Er zijn helaas te veel voorbeelden waarbij het duidelijk wordt dat automatische, emotionele reacties zoals ambitie of  angst het winnen van rationaliteit. Ondanks de verbazingwekkende vermogens van onze neocortex, zijn onze diepste gevoelens de basis voor gedrag.

Uit neurologische waarnemingen blijkt dat de instinctieve delen van ons brein het grootste deel van de tijd actief zijn. Ons zenuwstelsel wordt voortdurend bestookt met neurotransmitters en hormonen die onze emotionele reacties aansturen. Mensen hebben wel degelijk unieke rationele vermogens, maar het feit dat we die mogelijkheden hebben, wil nog lang niet zeggen dat we het ook doen.

Het is dan ook een goed idee om onszelf  te omschrijven als de voelende én denkende mens: de home sensus sapiens.

 

 

 

Temperament

 

Elk individu heeft een eigen persoonlijkheid, eigen gevoelens en gedachten die zijn/haar daden bepalen.

Maar persoonlijkheid kent wel patronen, een onderliggende laag van “wijzen van denken en  gedragingen”. We noemen dit temperament.

Deze eigenschappen zijn erfelijk, relatief stabiel gedurende het leven en gebonden aan specifieke genetische paden, hormonen en neurotransmittersystemen. Want onze temperamenteigenschappen vormen groepen die aansluiten bij één van de vier brede, onderling verbonden (maar toch gescheiden), hersensystemen die worden gereguleerd door:

 • dopamine,
 • serotonine,
 • testosteron
 • en oesterogeen/oxytocine.

 

 

Budgetten realiseren

 De allerhoogste tijd voor de budgetten en targets van het volgende jaar. Budgetten die u uzelf oplegt of die u opgelegd krijgt.

De vraag is natuurlijk: hoe ga ik die halen?
U kan beter uw energie steken in volgende vraag: hoe ga ik ervoor zorgen dat m’n mensen die voor me realiseren?

Het antwoord daarop is drievoudig: als het tot hun hoofd, hart en ‘guts’ doorgedrongen is. Want resultaat is teamwerk.

Nu de crisis weer in volle hevigheid de kop opsteekt is lean terug een veel gebezigd woord. Maar lean gebeurd niet vanzelf.
Het is niet het proces dat lean is, het zijn uw mensen die lean kunnen

 • denken,
 • handelen
 • en zijn.

Neem nu verspilling. Een machine verspilt niet, die werkt precies volgens zijn afstelling.
Het zijn mensen die de afstelling zo kunnen regelen dat ze goedkoper wordt.
Of die zo met de machine om kunnen gaan dat die efficiënter wordt.

Uw onderneming is allang geen machine meer, het is een complex, dynamisch en groeiend systeem

 • met een doel – dat u onderhoudt met uw strategie (Strategische uitmuntendheid)
 • met klanten en stakeholders – waarmee u connecteert (Organisatorische uitmuntendheid)
 • met een werkstructuur – die u onderhoudt met proceswerking (Operationele uitmuntendheid)

Hiervoor hebt u en uw medewerkers vier manier van denken en handelen nodig die als volgt omschreven worden: 

 • EQ          Emotionele quotiënt
 • IQ           Intelligentie quotiënt
 • RQ          Risico quotiënt
 • PQ          Performantie quotiënt

Om, van de directiekamer tot de werkvloer, resultaat te boeken hebt u deze vier denk- en handelingsstijlen nodig.

Kan u even stilstaan bij hoe u denkt over deze vier aspecten bij uw individuele medewerkers?

Uw bedrijfsresultaat is niet enkel terug te voeren tot louter performantie, maar steunt op de samenhang van deze vier eigenschappen. Goed begeleid leiden ze tot volgende engagementen bij uw medewerkers: 

 • Wees je bewust van het sociale-, economische- en bedrijfssysteem waar je deel van uitmaakt
 • Schep vertrouwen door het erkennen van je verplichtingen en die om te zetten in acties
 • Wees verantwoordelijk door alle gevolgen van je acties binnen je bedrijf op je te nemen