Het economisch effect van medewerkers

 Uw medewerkers zijn uw grootste kapitaal.

Maar hoe zit het eigenlijk met dat kapitaal?

1. Leiderschap

De resultaten uit onderzoeken over de beoordeling van het gedrag van leidinggevenden, laten zien hoe medewerkers aankijken tegen leiderschap binnen de organisatie. Hieruit blijkt dat leiderschap in hoge mate van invloed is op het besluit van medewerkers om al dan niet te blijven of de organisatie de rug toe te keren.

 2. Betrokkenheid

Dit heeft betrekking op de emotionele en intellectuele binding die medewerkers hebben met hun werk en de organisatie als geheel. Als dit positief wordt ervaren leidt het tot meer loyaliteit, een hogere productie en sterkere binding.

 3. Paraatheid

Heeft u per bedrijfskritische functie tenminste één vervanger paraat in het geval de betreffende medewerker wegvalt? Als dat voor driekwart van kritische functies inderdaad het geval is stijgt de ROI van uw medewerkers navenant, zo blijkt uit onderzoek.

 4. Kennismanagement

In de kenniseconomie van de 21ste eeuw is er een direct verband tussen kennismanagement en –uitwisseling. Er bestaan voldoende voorbeelden waarbij het binnenhalen van contracten direct is terug te voeren op de uitwisseling van kennis tussen medewerkers.

 5. Trouw

Verloopcijfers en betrokkenheid worden sterk beïnvloed door de mate van trouw binnen de organisatie (of het gebrek daaraan). Loyaliteit is te meten via medewerkers tevredenheidonderzoeken en aan de hand van voorbeeldgedrag door individuele medewerkers.

 6. Klanttevredenheid

Klanttevredenheid is de optelsom van de kwaliteit van je product of dienst, het nakomen van afspraken en het niveau van je service. Allemaal zaken die worden bepaald door je aanwezige medewerkers. Tevreden klanten komen terug en dit leidt weer tot meer omzet en nieuwe klanten. Hiermee is er een directe link tussen de prestaties van je medewerkers en de bedrijfsresultaten.